V KOVAČICI: Premiérovali knihu Môj život-Pamäti Andreja Boboša

24.mar 2019

V KOVAČICI: Premiérovali knihu Môj život-Pamäti Andreja Boboša

V usporiadanej rodine sa skrývajú tie najvzácnejšie poklady. Len z takej rodiny môže vzísť ozaj poriadny, poctivý a dobrý človek“-povedal včera Mgr. Pavel Sklenár, senior banátsky, v rámci premiéry knihy Môj život – Pamäti Andreja Boboša, ktorá sa uskutočnila v miestnostiach Obecnej knižnici v Kovačici. Knihu zostavila a vydala Anna Bobošová (Bartošová), manželka vnuka autora memoárov.

Krátko o autorovi zápiskov

 

Autorka a vydavateľka knihy Anna Bobošová s vnúčatmi a so svojou literárnou prvotinou

Andrej Boboš (20. 10. 1877 – 9. 10. 1955) bol naširoko známym obchodníkom a zároveň aktívnym účastníkom kultúrneho, náboženského a politického života tak v Kovačici, v ktorej žil a pôsobil, ako i v širšom, vojvodinskom prostredí, kde žili Slováci. Narodil sa v Báčskom Petrovci v remeselníckej rodine. Po absolvovaní niekoľko neľahkých učňovských rokov sa presťahoval do Kovačice, kde onedlho založil a začal rozvíjať svoj vlastný podnik. Okrem toho, aktívne sa zapojil do sociálneho života osady a rôznymi spôsobmi sa pričinil o jeho rozvoj a skvalitňovanie… Jeho život, na tú dobu i vzdelaného, i rozumného, k tomu schopného a usilovného človeka, bol bohatý na udalosti všelijakého druhu, ktoré zapisoval do svojich memoárov.

Prezentačná časť podujatia

Bližšie o tých zápiskoch hovorili aj Jaroslav Boboš, jeden z potomkov tejto rodiny, ako i pravnukovia Andrej a Michal Bobošovci, synovia Branislava a Anny Bobošovcov (autorka knihy).

Autorka a hostia večierka

Prezentáciu knihy Môj život – Pamäti Andreja Boboša v Obecnej knižnici v Kovačici spríjemnili Pavel Jonáš, všestranný kultúrny dejateľ, ktorý prečítal niekoľko úryvkov z prezentovanej knihy a Teréza Jonášová, ktorá predniesla dve básne od spisovateľa Milana Rúfusa. Odborné posudky o tomto diele z novinárskej strany podali Pavel Matúch a Ján Špringeľ. V rámci príležitostného programu vystúpili aj členky spevokolu CZ Kovačica I pod vedením Alžbety Hriešikovej. 

Príjemné pocity na tomto literárnom večierku vylúdili verše Milana Rúfusa, ktoré predniesla Teréza Jonášová

Záverom sa v mene hostiteľa prihovorila aj autorka knihy Anna Bobošová a Slobodan Stevanovski, riaditeľ Obecnej knižnice, ktorý sľúbil, že sa toto dielo k milovníkom kníh už 23. apríla t.r. dostane aj v digitálnej podobe.

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs