SNS 2018: V SPŽ vystavujú ľudovú ornamentiku

6.aug 2018

SNS 2018: V SPŽ vystavujú ľudovú ornamentiku

Petrovské spolkárky už dlhé roky zvykli týždeň pred Slovenskými národnými slávnosťami prichystať národopisnú výstavu. Včera podvečer, ako prvé podujatie v rámci programu SNS 2018, bolo otvorenie ďalšej výstavy pomenovanej Pôvab slovenskej ľudovej ornamentiky. Konalo sa na Námestí slobody pred domom Spolku petrovských žien.

Spolkárky prezentovali už azda všetky možné výstavy na všelijaké témy. Doteraz, ak sme dobre spočítali, majú za sebou až 58 etnografických výstav. Takže, skutočne už treba aj vymyslieť námet na ďalšiu.

Zistili, že majú množstvo vecí omaľovaných, ktoré boli vyložené kedysi, pred pätnástimi rokmi, alebo aj skôr. Tie omaľoval už nebohý učiteľ Juraj Bovdiš. Tak ženy dostali nápad, že by bolo dobre práve omaľované, ozdobené ornamentmi, starožitnosti znovu oprášiť a znovu predostrieť verejnosti.

Ornamentika

Aj v súčasnosti je ornamentika všade aktuálna. Pridáva sa do odevných predmetov, vsúva sa všade, kde je to možné. Ornamentika je v aktuálnej chvíli svojrázne bum. Takže si aj v SPŽ namysleli, že to bude trefné aj pre ich výstavu.

Začali pracovať na tejto téme, pýtali sa ľudí, žien čo majú a čo im môžu poskytnúť a na strane druhej sa obhliadli, čo majú aj v spolku. Na základe toho vznikla idea, že práve výstava tohto druhu bude niečo dobré, pekné a že to bude aj ich mimoriadne efektný príspevok k tohtoročným Slávnostiam.

Táto výstava nie sú len staré oprášené veci z povaly, ale veci, ktoré spolkárky museli najprv dlho priprávať, žehliť, škrobiť…

Všetko to, ako sa budú môcť presvedčiť aj návštevníci najväčšieho sviatku tunajších Slovákov, ale aj v nasledovných mesiacoch, petrovské ženy prichystali a cestou výstavy prezentovali tak, aby to zapôsobilo a malo cveng, aký si zasluhuje.

Aj tento raz je cez výstavu ukázané, čo všetko Petrovčania ešte stále uchovávajú vo svojich skriniach a čo ešte stále má svoj pôvab.

Vernisáž

Predtým ako návštevníkov pustili do výstavnej miestnosti, v úvodnom umeleckom programe sa prihovorila predsedníčka Mária Gašparovská. Povedala:„ Nám v spolku sa rozmýšľanie uberalo práve smerom, aby sme vystavili pekné, vzácne veci, perly slovenskej ornamentiky. Pocity krásna, peknoty či pôvabu mám na mysli aj dnes, keď stojíme na tomto mieste, keď vnímame výklad, keď s obľubou zablúdime pohľadom dnu za dvere, kde proste každá vecička napovedá o ľudskej nevysychajúcej tvorivosti, keď nás aj dnes ako x – ráz predtým inšpiruje ľudové umenie, výzdoby či ornamenty na všetkých možných predmetoch a keď sa týmto spôsobom obohacuje ľudské bytie, človek ako taký a jeho prejav k životu, k národu a k svojmu rodu, ale i k umeniu v najširšom zmysle slova.“

Viacero pesničiek v rámci programu zaspieval aj spolkový spevácky zbor Petrovčanky za sprievodu harmonikára Zdenka Makovníka. A krásnym slovom známych poetiek sa obecenstvu prihovárali aj osvedčené recitátorky Katarína ArňašováAnna Hansmanová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs