Spolupráca so skvelou budúcnosťou

6.sep 2013
Hostia zo Slovenska zatancovali a zaspievali aj účastníkom podujatia Ovčiarsky deň...

Hostia zo Slovenska zatancovali a zaspievali aj účastníkom podujatia Ovčiarsky deň…

V rámci osláv 130. výročia príchodu Slovákov do Bieleho Blata na návšteve v tejto malebnej osade v strednom Banáte od 30. augusta do 1. septembra pobudli FS Važec z rovnomennej osady na Slovensku a FS Karpaty z Bratislavy. Folkloristi z Važca už hosťovali v Bielom Blate, ako aj Bieloblatčania vo Važci, a opätovná návšteva svedčí o tom, že je táto spolupráca dobre nasmerovaná a má peknú budúcnosť. Po príchode a ubytovaní Bieloblatčania svojich hostí zaviedli do Zreňaninu, kde práve prebiehalo chýrečné podujatie Dni piva. V sobotu predpoludním hostia časť svojho bohatého programu predviedli účastníkom a návštevníkom tradičného podujatia Ovčiarsky deň a potom vo večerných hodinách usporiadali celovečerný koncert. Hostí najprv pozdravila predsedníčka MOMS Biele Blato Jarmila Hromčíková a za srdečné prijatie a pohostenie sa poďakovali umeleckí vedúci FS Važec MUDr. Michal Kapasný a  FS Karpaty RNDr. Miroslav Kapasný. Potom už javisko Domu kultúry patrilo len tanečníkom a spevákom, ktorí neúnavne tancovali a spievali takmer dve hodiny, za čo ich obecenstvo, ktoré sieň vyplnilo do posledného miesta, odmenilo silným potleskom. Na záver koncertu si hostia a ich hostitelia spoločne zaspievali hymnickú pieseň Po nábreží a zvyšok večera strávili pri večeri a hudbe skupiny Hot music Band z Kovačice.

Týmto sa program návštevy hostí zo Slovenska neskončil. V nedeľu sa totiž zúčastnili na nedeľných bohoslužbách, kde ich privítal a pozdravil pán farár Vladimír Grňa a dozorca bieloblatského cirkevného zboru Ján Sládeček. Po kázni hostia zo Slovenska zaspievali nábožné piesne zo svojho repertoára.

... a v kostole zaspievali niekoľko duchovných piesní

… a v kostole zaspievali niekoľko duchovných piesní

V popoludňajších hodinách nastala chvíľa rozlúčky. Hostia a ich hostitelia sa rozlúčili ako inak, ak nie piesňou a tancom a s tou-ktorou slzou v očiach, ale aj so sľubom, že sa znovu stretnú. či už vo Važci alebo znovu v Bielom Blate, to je jedno. Omnoho je dôležitejšie, že to iste bude na obojstrannú radosť.

Hosťovanie folklórnych súborov zo Slovenska finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM, Mesto Zreňanin a MS Biele Blato. Oslavy 130. výročia príchodu Slovákov do Bieleho Blata budú pokračovať 14. septembra slávnostným zasadnutím Zhromaždenia MOMS Biele Blato a príležitostným kultúrno-umeleckým programom domácich ochotníkov a hostí z Padiny. Bieloblatčania si budú môcť pozrieť aj výstavu obrazov padinského insitného maliara Juraja Ľavroša a výstavu ručných prác Klubu bieloblatských žien.

vlh

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs