Stále sa tvorí a pracuje

9.jan 2013

„Na základe realizovaných aktivít v roku 2012 my v SKUS hrdinu Janka Čmelíka môžeme byť veľmi spokojní. Všetky programové formy, ktoré pracujú v rámci spolku, zožali v roku za nami krásne úspechy na mnohých úrovniach súťaží, početných prehliadkach, na domácich a zahraničných festivaloch,“ povedala na úvod rozhovoru Anna Lepšanovićová, predsedníčka pazovského slovenského spolku. Usilovne tvorili, pracovali a zachovávali kultúrne dedičstvo staropazovských Slovákov divadelníci (SD VHV a detské divadlo), tanečníci – detské skupiny (mladšia, stredná, prípravná) a FS Klasy, speváci sólisti, hudobníci, recitátori, technici, aktivistky združenia žien, členovia speváckeho zboru, FODAP, Klubu VHV…

Deti – budúcnosť pazovského slovenského spolku

„Ťažko je veru napočítať všetky dosiahnuté uznania našich usilovných aktivistov. Tak napr. FS Klasy najpresvedčivejším tancom a spevácka skupina Združenia pazovských žien najautentickejšou interpretáciou piesní na 42. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj…, ktorý bol 19. mája 2012 v Hložanoch, sa ovenčili tými najvyššími uznaniami. Slovenský vojvodinský folklór na Slávnostiach Pod poľanou v Detve v roku 2013 bude reprezentovať práve SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy,“ akcentovala pani predsedníčka a dodala, že tradične krásne úspechy dosahujú aj detské tanečné skupiny, najmä na Detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči.

Aktivisti spolku ako hostia vystúpili aj na mnohých podujatiach mimo mesta, kde reprezentovali slovenské zvyky, obyčaje, kuchyňu. V roku za nami dominovali aj zahraničné zájazdy a členovia spolku cestovali do Grécka, Rumunska, Rakúska, Maďarska, na Slovensko.

„Usilovne sa pracovalo a tvorilo počas celého roka. Stará Pazova je i hostiteľkou mnohých tradičných podujatí, medzi ktoré treba zaradiť Detskú divadelnú prehliadku 3 x Ď, Memoriál Juraja Ondríka, Rozospievaný Sriem… Spolkári sa na týchto podujatiach zúčastňujú buď ako organizátori alebo spoluorganizátori,“ prízvukovala spolubesedníčka a ďalej uviedla:

„Naše divadelníctvo má dlhú a úspešnú tradíciu. Toho času máme dve divadelné predstavenia Krčma na hlavnej hradskej a Neresti ľudstva. Už začiatkom februára nás očakáva oslava, keď si pripomenieme 110. výročie prvého divadelného predstavenia v Starej Pazove.“

Korunou celoročnej práce v minulom roku bol Vianočný koncert, ktorý odznel práve v utorok 25. decembra 2012 v divadelnej sieni. „Koncert bol výnimočný, o čom svedčilo i početné publikum v plnej divadelnej sieni, a vyznačoval sa až niekoľkými novinkami: napríklad vystúpil chór ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, členovia moderného tanca, zaujímavá bola scénografia atď. A sú to iba niektoré výsledky práce, presnejšie prezentácie Kreatívneho kútika a mladých ľudí, ktorí sa zapojili do spolku, s cieľom zveľadiť a obohatiť jeho činnosť. Aj pred vianočnými sviatkami v miestnostiach spolku bolo rušno – najmladší členovia ozdobovali vianočný stromček. Aktivistky združenia žien ich vtedy potešili chutnými lepníkmi.

Teda činnosť SKUS hrdinu Janka Čmelíka je viditeľná a vyznačuje sa tak kvantitou, ako i kvalitou. „Zodpovedne v spolku pracuje i technická skupina a všetkým programovým formám sú technici nápomocnou rukou pri realizácii programov. Náš spolok má i oficiálnu webovú stránku a majú ju na starosti členovia FODAP, ktorí fotografujú, nahrávajú, teda robia zbierku foto- a videodokumentácie o činnosti spolku. Na našej webovej stránke máme 24-hodinový online rozhlas, z ktorého sa vysiela staropazovská slovenská ľudová hudba. Z celého sveta o tomto dostávame iba pozitívne dozvuky, čo nás nesmierne teší,“ podčiarkla predsedníčka Lepšanovićová.

V roku 2013 členovia slovenského spolku v dobre začatej kontinuálnej práci plánujú iba pokračovať s novými ideami, s novými podujatiami, akým je napr. stavanie, čiže zhúdanie mája. „Sme radi, že sa nám do spolku zapájajú mladí ľudia a deti. Naše dvere sú pre všetkých dobroprajných ochotníkov otvorené. Dobrú spoluprácu máme so všetkými a najmä so slovenskými inštitúciami a ustanovizňami v meste, tiež s NRSNM, Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s Obcou Stará Pazova.“

Keďže vlani zrenovovali ďalšie miestnosti spolku, aktivisti nezápasia s nedostatkom priestoru. Rekonštrukciou sa získalo 264 štvorcových  metrov priestoru pre činnosť, a to vďaka pokrajinským orgánom, NRSNM a Obci Stará Pazova, ktorá zaviedla i ústredné vykurovanie.

 Anna Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs