Stará Pazova

18.jún 2013

Verejný podnik Direkcia pre výstavbu Obce Stará Pazova sa od stredy 29. mája môže pochváliť súčasnou webovou stránkou, ktorá sa nachádza na internetovej adrese www.direkcijapazova.co.rs. Vypracoval ju odborný tím Oddelenia pre informačné technológie a komunikácie Obce Stará Pazova. Týmto spôsobom sa chce dosiahnuť kvalitnejšia a účinnejšia komunikácia s občanmi a inými subjektmi, ktoré sa chcú zapojiť do práce tohto verejného podniku a do projektov, ktoré realizuje. „Žijeme v dobe, keď informácie majú veľký význam a úlohu v spoločnosti,“ vyhlásil Nedeljko Kovačević, riaditeľ direkcie, a dodal, že prostredníctvom webovej stránky občania môžu získať informácie, ktoré ich zaujímajú. Webová stránka je urobená podľa súčasných štandardov webového dizajnu a v súlade s vizuálnou identitou direkcie.

                                                                               a. lš.

 

Pivnica

 

Vo štvrtok 27. júna od 9 – 13 h pred budovou Miestneho spoločenstva v Pivnici budú vykupovať elektronický a elektrický odpad. Občania môžu priniesť chladničky, práčky, elektrické šporáky, mikrovlnky, klimatické zariadenia, vysávače, žehličky, ako i počítače, telefóny, televízne aparáty, hudobné inštrumenty a podobné druhy elektrických a elektronických aparátov. Výkupná cena je 4 din/kg.

                                                                  Jaruška Ferková

***

V piatok14. júna bol Svetový deň darcov krvi. Darcovia krvi obce Báčska Palanka tiež príležitostne oslávili tento deň. Medzi odmenenými darcami boli  aj štyria Pivničania. Ďakovný list a uznanie sa do rúk dostalo Jaroslavovi Týrovi a Štefanovi Pecníkovi, ktorí darovali krv 75-krát. Uznanie za 50.  darcovstvo udelili Ivanovi Crnjanskému a Đorđovi Panićovi.

Želislav Kámaň

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs