Staronovým predsedom Nikola Strajnić

17.apr 2014

Staronovým predsedom Nikola Strajnić

Príhovor staronového predsedu SSV Nikolu Strajnića

Príhovor staronového predsedu SSV Nikolu Strajnića

VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SPISOVATEĽOV VOJVODINY

Spolok spisovateľov Vojvodiny (SSV) na svojom volebnom zhromaždení, ktoré bolo 5. apríla vo veľkej sieni Zhromaždenia mesta Nový Sad, vzdal poctu svojim zosnulým členom v období medzi dvoma zhromaždeniami, slávnostne udelil tradičné ceny Spolku, a pritom sa zvolilo aj nové vedenie.

Nositeľom Ceny za životné dielo sa stal spisovateľ Petko Vojnić Purčar (Subotica 1939), ktorý sa predovšetkým venuje prozaickej a dramatickej tvorbe, a len príležitostne aj poézii. Už je temer päťdesiat rokov prítomný v tunajšej literatúre. Jeho diela sú preložené do mnohých jazykov. Roku 1997 získal aj prestížnu NIN-ovu cenu za román Dom sve dalji (Dom čoraz vzdialenejší). Cenu za najlepšiu knihu roka získal filozof Dragan Prole za knihu Unutrašnje inostranstvo (Vnútorné zahraničie) a keď ide o Cenu za najlepší preklad roka tentoraz ju udelili prekladateľke Draginji Ramadanskej za preklad poémy Kišinjevská ruža popredného maďarského básnika Otta Tolnaiho.

Petko Vojnić Purčar pri prijímaní ceny za životné dielo

Petko Vojnić Purčar pri prijímaní ceny za životné dielo

Spolok spisovateľov Vojvodiny pravidelne na svojich zhromaždeniach udeľuje aj Ceny národnostných menšín. Tentoraz bola udelená Cena Istvána Koncza, ktorá je stanovená pre členov SSV – príslušníkov maďarskej národnosti. Laureátom sa stala spisovateľka Eva Harkai Vass za svoje celkové básnické dielo.

Dragan Prole je laureátom Ceny za knihu roka

Dragan Prole je laureátom Ceny za knihu roka

Na tohtoročnom zhromaždení SSV boli prijatí aj noví členovia spolku a medzi nimi aj poetka Branka Klátiková z Petrovaradína.

V rámci pracovnej časti tohtoročného zhromaždenia Spolku spisovateľov Vojvodiny predseda Nikola Strajnić podal správu o činnosti za minulý rok, v ktorej poukázal, že znovu šlo o rok, ktorý bol finančne ťažký pre SSV, ale aj napriek tomu sa podarilo realizovať tie tradičné podujatia, akými je Medzinárodný literárny festival, ktorý už prerástol v uctievanú a kvalitnú akciu, ktorá si vydobyla popredné miesto nielen doma, ale aj vo svete, tiež oslava Medzinárodného dňa poézie a tradičná karavána spisovateľov a v rámci vydavateľskej činnosti, ktorá je významným segmentom pôsobenia spolku, významné miesto zaberá aj časopis Zlatna greda, ktorý pravidelne vydáva tento spolok. Vlani síce časopis, ako aj mnohé iné časopisy, neustále bojoval s finančnými ťažkosťami, ale aj napriek tomu redakcia zachovala tradične dobrú úroveň, keď ide o jeho kvalitu.

Draginja Ramadanski s cenou za preklad roka

Draginja Ramadanski s cenou za preklad roka

Ako na zhromaždení upozornil aj podpredseda spolku Jovan Zivlak, v nadchádzajúcom období sa v spolku budú musieť ešte viac zamerať na rozvoj medzinárodnej spolupráce, snažiť sa riešiť sociálne postavenie umelcov na voľnej nohe, bojovať o revitalizáciu nacionálnych penzií, ale aj o skutočnú reprezentatívnosť tohto spolku.

Členovia SSV na volebnom zhromaždení

Členovia SSV na volebnom zhromaždení

Keďže dovtedajšiemu predsedovi spolku Nikolovi Strajnićovi vypršal štvorročný mandát, boli usporiadané aj voľby a zhromaždenie SSV za nového predsedu znovu zvolilo tohto spisovateľa a profesora Filozofickej fakulty v Novom Sade. V pokračovaní zvolený staronový predseda navrhol aj zoznam nových členov Správnej rady Spolku spisovateľov Vojvodiny, ktorý prítomní členovia zhromaždenia schválili.

 Michal Ďuga

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs