Postúpili Hrnčiarová a Murtinová

17.apr 2014

Postúpili Hrnčiarová a Murtinová

  Účastníčky finálovej súťaže s výberovou komisiou a organizátormi

Účastníčky finálovej súťaže s výberovou komisiou a organizátormi

Kvetnú nedeľu (13. apríla) Padinčanom spestrila 7. finálová recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre Vansovej Lomničku. Prebiehala v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien v Galérii Domu kultúry Michala Babinku.

Po príhovore Eleny Haníkovej, predsedníčky Spolku žien v Padine, a umeleckom prednese moderátora súťaže učiteľa Janka Kolárika slova sa ujala a účastníčkam súťaže zaželala dobrý výkon aj Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ. Vo finálovom kole recitačnej súťaže žien sa tohto roku zúčastnilo sedem recitátoriek, a to z Hložian, Lalite, Hajdušice a Padiny. Výkon recitátoriek sledovala posudzovacia komisia, ktorú tvorili Katarína Melegová-Melichová, Mária Kotvášová-Jonášová a Miluška Anušiaková-Majerová. Po prednese krásneho slova účastníčok súťaže nasledovala literárna prestávka, v ktorej sa predstavili žiaci 1. ročníka s krátkym divadielkom, poetka Katarína Petrášová a mládežníčky recitátorky Blaženka Valentová a Katarína Kadancová. Komisia v čele s predsedníčkou K. Melegovou-Melichovou po vyhodnotení prednesov uzavrela, že na tohtoročnej finálovej súťaži žien v prednese poézie a prózy boli všetky prednesy rovnako kvalitné, súťaž je z roka na rok kvalitnejšia a bola by vítaná aj účasť recitátoriek zo Sriemu. Víťazkami finálového kola recitačnej súťaže sa stali: Elena Vršková z Hložian a Danica Vŕbová z Hajdušice v kategórii do 25 rokov a Anna Hrnčiarová z Lalite a Miriam Murtinová z Hložian v kategórii viac ako 25 rokov.

Na súťaž žien v prednese poézie a prózy na Vansovej Lomničku v Banskej Bystrici na Slovensku, ktorá bude v dňoch 25. – 26. apríla, postúpili predstaviteľky slovenských spolkov žien Anna Hrnčiarová (s prednesom básne Zlocha z Turej lúky autorky Ľudmily Podjavorinskej) a Miriam Murtinová (s básňou V temnote autora Petra Gašparíka).

                                                                                                                                        Anička Chalupová

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs