Oranžová vernisáž

18.apr 2014

Oranžová vernisáž

Vernisáž slovom sprevádzali: (zľava) Vladimír Valentík, Mária Gašková, Sava Stepanov a Pavel Čáni

Vernisáž slovom sprevádzali: (zľava) Vladimír Valentík, Mária Gašková, Sava Stepanov a Pavel Čáni

Kokteil farieb a abstrakcie ponúkli návštevníkom v piatok 11. apríla v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Už len pohľad na samotné steny zdobené nespočetným množstvom obrazov akademickej maliarky z Kysáča Márie Gaškovej vzbudzoval medzi početnými návštevníkmi údiv. V okamihu, keď sa objavila sama autorka, šarm galerijného priestoru akoby sa zdvojnásobil. Návštevníci si mohli pozrieť obrazy na pozadí hudobného entrée Komorného zboru Musica viva.

Novoinštalovanú samostatnú výstavu otvoril Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov. Spolukurátormi výstavy sú Michal Madacký a Vladimír Valentík. Svojou prítomnosťou poctil vernisáž aj Sava Stepanov, ktorý je spolu s Vladimírom Valentíkom i autorom textu katalógu.

„Idea zorganizovať túto výstavu sa zrodila vlani v jeseni v spolupráci s Michalom Madackým, ktorý pracoval na tejto výstave v Kysáči. Ide o spoluprácu dvoch galérií,“ vysvetlil Vladimír Valentík a zablahoželal už vopred autorke aj k jej narodeninám, ktoré oslávi v najbližších dňoch. V poradí 14. samostatná výstava autorky je zoradená do troch priestorov. Slovami V. Valentíka v prvom je stretnutie s tvorbou autorky od zrelších začiatkov (najstarší obraz je z roku 1980) až po rok 2014. Druhá časť expozície je rozdelená na dva celky – prvému vládne modrá farba, druhý priestor zdobia obrazy, ktoré vznikli za posledné dva roky a sú v dominantnej farbe žltej a oranžovej.

Teplé farby vystihujú pozitívne zmýšľanie maliarky

Teplé farby vystihujú pozitívne zmýšľanie maliarky

„V jednom období do tvorby Márie Gaškovej zavítala figúra vrhnutá do chaotického obrazu, ktorá vedie svoj existenčný boj, aby obstála,“ vysvetľuje V. Valentík: „Obrazy s lyrickou abstrakciou vznikli v stretnutí Márie Gaškovej s prázdnym plátnom.“ Súzvuk farieb opísal aj Sava Stepanov, ktorý sa už roky zaoberá aj slovenskými výtvarníkmi.

Prítomným sa milým slovom prihovorila aj sama maliarka, ktorej spôsob tvorby mnohí roky obdivujú: „Tí, ktorí dnes vkročili do tejto siene, vkročili do veľkej časti môjho života. Ďaleko viac tvorím, ako vystavujem. Do každej práce vkladám časť seba. Vítam vás vo svojom živote.“

S pohľadom upretým na dielo maliarky budú môcť návštevníci nazrieť do jej sveta až do 11. mája. Sláva farbám a neutíchajúcemu oranžovému slnku na plátne!

                                                                                                                                Monika Necpálová

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs