Štartovalo Pod korunami stromov na Štrande

18.júl 2017

Štartovalo Pod korunami stromov na Štrande

Od 17. júla do 5. augusta v Knižnici na Štrande bude prebiehať vyučovanie maďarského, slovenského a slovinského jazyka.

Mestská knižnica v Novom Sade v spolupráci s JKP “Gradsko zelenilo“ a spolu s agentúrou Heror Media PontStrediskom pre rozvoj menšinových a lokálnych médií, už piaty rok organizujú podujatie Pod korunami stromov na Štrande. Podujatie, ktoré prezentuje médiá v jazykoch národnostných spoločenstiev žijúcich vo Vojvodine, zároveň ich kultúru a jazyk.

Prebieha pod záštitou Pokrajinského sekretariátu pre vzdelanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá Správy pre kultúru Mesta Nový Sad. 

Na otvorení bol prítomný aj Dalibor Rožić, člen Mestskej rady pre kultúru, ktorý vyzdvihol, že toto podujatie má zvláštnu hodnotu, pretože okrem promovania kultúry čítania, zachováva multikultúrnosť a multijazykovosť ponúkajúc obsahy v jazykoch národnostných menšín z nášho prostredia.

Riaditeľ mestskej knižnice Dragan Kojić hovoril o tom, že Knižnica na Štrande s heslom Knižnica je tam kde ste vy, už deväť rokov umožňuje obyvateľom Nového Sadu, aby sa na najkrajšej pláži na Dunaji kochali vybranými titulmi, literatúrou pre deti, dennou tlačou a periodikami aj v jazykoch menšín.

Nataša Herorová z Heror Media Pont zdôraznila, že sa v rámci tohto podujatia tohto roku začína aj strešný projekt Dunaj rozpráva 7 príbehov, s cieľom, aby koncept letného podujatia trval počas celého roku v oddeleniach Knižnice mesta Nový Sad, a to v Sriemskych Karlovciach, Irigu a Beočíne.

Zdroj: Mesto Nový Sad

Foto: Csilla Dávid

D. BEREDIOVÁ
D. BEREDIOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs