Sté vysielanie S Vami a pre Vás

12.aug 2013
Zo slávnostného stého vysielania S Vami a pre Vás: (zľava) Jaroslava Klinková, Miloš Lazić, Zdenka Kožíková a Anna Simonovićová

Zo slávnostného stého vysielania S Vami a pre Vás: (zľava) Jaroslava Klinková, Miloš Lazić, Zdenka Kožíková a Anna Simonovićová

Zamestnanci Verejného informačného podniku Rádio-televízie Stará Pazova úspešne vysielajú rozhlasový a televízny program v srbskom a v slovenskom jazyku. Rozhlasový program má dlhú, až 46-ročnú tradíciu, kým televízny program odštartoval s prácou 1. septembra 2011. Tri dni neskoršie – v nedeľu 4. septembra o 13. hodine odvysielané bolo i prvé televízne vysielanie po slovensky pod názvom S Vami a pre Vás.

Televízny (a rozhlasový) program po slovensky pravidelne pripravujú tri novinárky – hlásateľky: Anna Simonovićová, Zdenka Kožíková a Jaroslava Klinková. Okrem Dňa ustanovizne 22. júla tieto tri naše kolegyne si slávnostným programom pripomenuli i sté vysielanie hodinového televízneho programu. V nedeľu 28. júla hosťom im bol Miloš Lazić, redaktor televízneho programu. Pazovčania toto nedeľňajšie vysielanie radi pozerajú, lebo v každom vysielaní podľa ustálenej schémy majú hostí, a to v závislosti od aktuálnych udalostí v meste. Kolegyne sa usilujú pripraviť pravidelné príspevky zo všetkých oblastí kultúrno-spoločenského života. Ako hovoria, v kontinuite sledujú prácu najmä slovenských inštitúcií v Starej Pazove (cirkvi, školy, Matice a spolku) a keď im to čas dovolí, snažia sa aj vyjsť s kamerou mimo Pazovy. Tak napr. boli v Kysáči na Zlatej bráne, v Novom Sade na podujatiach v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a NRSNM, v Múzeu Vojvodiny, v Belehrade boli v Národnej banke Srbska, potom v múzeu v Kulpíne, v Slankamenských Vinohradoch, ale aj na Slovensku, v Bratislave na Stretnutí Pazovčanov. Druhá polhodinka vysielania S Vami a pre Vás je venovaná náboženskej tematike.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs