Stretnutie pod lipami

21.jún 2014

Stretnutie pod lipami

V poradí 43. Stretnutie po lipami sa uskutočnilo v piatok 20. júna a tohtoročným hostiteľom bol Kysáč. V priestoroch Kultúrno-informačného strediska Kysáč prebiehal program, ktorý bol zložený z prednesu poézie mladých rozletovcov a výstavy výtvarných prác a fotografií, ktorú otvoril akademický maliar Milan Súdi. Prítomní mali možnosť zoznámiť sa aj s mladým slovenským spisovateľom Jánom Púčekom zo Slovenska.

Cenu Rozletov za výtvarné práce Kristíne Srnkovej udelil Michal Ďurovka

Cenu Rozletov za výtvarné práce Kristíne Srnkovej udelil Michal Ďurovka

Aj v tomto roku mladým autorom udelili Cenu Rozletov za výtvarné práce a Cenu Rozletov za poéziu.

Komisia pre výtvarné práce, ktorá pracovala v zložení Daniela Triašková, Stevan Lenhart a Michal Ďurovka, tohtoročnú Cenu Rozletov za výtvarné práce udelila Kristíne Srnkovej z Kysáča. Podľa predsedu komisie Michala Ďurovku táto cena sa jej dostala do rúk pre jej presvedčivé, realistické a svedomite odpracované kresby a maľby zvierat, ktoré autorka stvárňovala temperou alebo digitálnou technikou.

Tatiana Krížová -  laureátka Ceny rozletov za poéziu a Andrea Spevákova

Tatiana Krížová – laureátka Ceny rozletov za poéziu a Andrea Spevákova

Komisia, ktorá hodnotila rozletovskú poéziu a pracovala v zložení Andrea Speváková, Martin Prebudila a Michal Bíreš, Cenu Rozletov za poéziu udelila Tatiane Krížovej, žiačke Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Predsedníčka komisie pre poéziu Andrea Speváková o. i. poznamenala, že autorkin celkom dobre vydarený básnický experiment, v ktorom sa  pohrávala s pomerne ťažko zrozumiteľnými vysoko odbornými termínmi z oblasti medicíny, priniesol na strany Rozletov skutočnú sviežosť.

V pokračovaní stretnutia odznel koncert Ivany Vozárovej.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs