Zlatá brána v Kysáči – otvorená

21.jún 2014

Zlatá brána v Kysáči – otvorená

Včera sa v Kysáči naplno rozbehli prvé podujatia v rámci 21. Detského folklórneho festivalu Zlatá brána.

Najprv sa na letnom javisku Kultúrno-informačného strediska stretli mladí literáti na Stretnutí pod lipami, ktoré realizovali NVU Hlas ľudu a redakcia mládežníckeho časopisu Vzlet v spolupráci s KIS Kysáč a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Z otvorenia výstavy Martina Papa (Foto: E. Šranková)

Z otvorenia výstavy Martina Papa (Foto: E. Šranková)

V Galérii SND v Slovenskom národnom dome ovtorili výstavu padinského insitného maliara Martina Papa. O maliarovi rozpoznateľnej výtvarnej poetiky a ikonografie, ktorého tvorba vychádza z banátskej roviny a dedinského života, hovoril literárni kritik Vladimír Valentík, ktorý výstavu otvoril. Prihovorili sa aj autor výstavy Martin Pap, Michal Madacký, vedúci Galérie SND, Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč a Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka festivalu a KIS.

Z otvorenia výstavy Spolku kysáčskych žien (foto. E. Šranková)

Z otvorenia výstavy Spolku kysáčskych žien (foto. E. Šranková)

V Základnej škole Ľudovíta Štúra otvorili výstavu Maľované, háčkované v organizácii Spolku kysáčskych žien. Vernisáž piesňami spestrili vykrojovaní najmladší spolkári: Soňa a Nina Francisté, Tina Ďurovková, Klaudia Hegedišová, Daniela Ďukicova, Andrej Stupavský a Martina Grňová. Ako povedala Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka spolku, usilovné spolkárky za pomoci početných priaznivcov nainštalovali výstavu háčkovancov a omaľovaných starodávnych vecí akoby sa na jednom mieste malo stretnúť to modernejšie s niečím, čo už stratilo význam použitia, ale dotyk rúk našich predkov tam ešte stále žije. Hovorila aj Zuzana Ferková, jedna z autoriek maľovaných tanierov.

Foto: E. Šranková

Foto: E. Šranková

Na záver prvého dňa festivalu na svoje prišli najmladší, ktorí si na zámku Zlatej brány so záujmom pozreli bábkové predstavenie Gašparkov drak Vetroplach v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, Slovenská republika.

Elena Šranková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs