Exámen 2014 v Starej Pazove

19.jún 2014

Exámen 2014 v Starej Pazove

25paz Examen 2014Na Svätú Trojicu, v nedeľu 15. júna, v pazovskom evanjelickom kostole odborné učiteľky náboženstva a žiaci základných škôl uzavreli náboženskú výučbu v tomto školskom roku na tzv. exámene.

Deti sa predstavili piesňami a básňami s náboženskou tematikou a mali aj previerku vedomostí. V záverečnej časti programu Tamara Maslovrićová, psychoterapeutka z belehradského Kresťanského združenia pre manželstvo a rodinu, rodičom prednášala na tému Syndróm šťastného dieťaťa.

Podľa slov profesorky Anny Kišovej na základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v školskom roku 2013/2014 hodiny náboženstva navštevovalo 64 žiakov a na základnej škole Simeona Aranického 5 žiakov. Na pazovských stredných školách náboženstvo vyučuje prof. Anna Šilerová, ktorá v tomto roku prednášala 26 žiakom.

K. V-vá

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs