Zlatá brána 2014: Víťazmi 21. Zlatej brány sú Aradáčania

23.jún 2014

Zlatá brána 2014: Víťazmi 21. Zlatej brány sú Aradáčania

Najúspešnejší: mladšia skupina DFS Govličky, KC Aradáč (foto: E. Šranková)

Najúspešnejší: mladšia skupina DFS Govličky, KC Aradáč (foto: E. Šranková)

Po ukončení galakoncertu Zlatej brány, na ktorom sa vystriedalo 43 tanečných, speváckych a hudobných bodov, vyhlásili víťazov.

Nimi sa tentoraz stali Aradáčania: DFS Govličky, KC Aradáč (ml. skupina), ktorý zatancovali pôvodný tanec Smrtnuvania. Upravila a nacvičila Marína Malová a vedúci orchestra je Ján Zvara-Moco.

Druhú cenu získal DFS Vienok KIS Kysáč za štylizovaný tanec Na torine. Autor a nacvičovateľ je Vladimír Medveď a vedúci orchestra Miloslav Kardelis.

Tretia cena sa dostala do rúk DFS KOS Jednota z Hložian, ktorý sa predstavili tancom Detské hry. Autor a nacvičovateľ je Jaroslav Kriška a vedúci orchestra Rastislav Struhár.

Na galakoncerte, ktorý sa zakončil o 21.00 hodine vystúpili súbory z Vojlovice-Pančeva, Šídu, Selenče, Lugu, Hajdušice, Hložian, Starej Pazovy, Jánošíka, Boľoviec, Padiny, Erdevíka, Bingule, Ľuby, Silbaša, Padiny, Lalite, Dobanoviec, Kovačice, Aradáča, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Kysáča. Tiež z Despotova, zo Solian a Iloka z Chorvátska a z Nových Zámkov zo Slovenka.

Odborná porota pracovala v zložení Anna Medveďová-Gašková, etnologička, Ervín Malina, hudobník, a Jaroslav Gabríni, etnológ.

Ceny udelila Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM.

Elena Šranková

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs