Opravný rozpočet ako záchrana pred bankrotom

24.jún 2014

Opravný rozpočet ako záchrana pred bankrotom

Za opravný rozpočet hlasovalo 71 poslancov a v hlasovaní nezúčastnilo 23 poslancov.

Za opravný rozpočet hlasovalo 71 poslancov a v hlasovaní nezúčastnilo 23 poslancov.

ZO ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY

Aj keď všetci očakávali, že sa zasadnutie Zhromaždenia AP Vojvodiny bude niesť v znamení rekonštrukcie vlády, predsa bolo v znamení opravného rozpočtu a správy o minuloročnom pôsobení pokrajinských fondov a inštitúcií.

Poslanci Zhromaždenia APV vo štvrtok 19. júna schválili opravný rozpočet na tento rok. Pokrajinský tajomník pre financie Zoran Radoman v zdôvodnení ozrejmil, že je schválenie opravného rozpočtu nevyhnutné pre doriešenie výdavkov vodohospodárskych podnikov, ktoré boli zúčastnené v ochrane pred záplavami v pokrajine.

Opravný rozpočet inicioval Goran Ješić

Opravný rozpočet inicioval Goran Ješić

Opravný rozpočet navrhol Goran Ješić, tajomník Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo, ktorý podal demisiu. Jeho schválením sa rozpočet na bežný rok zvýšil o 382 miliónov dinárov, z čoho viac ako 281 miliónov dinárov bude usmernených rezortnému sekretariátu, pokým 100 miliónov dinárov bude vyčlenených do rozpočtových rezerv.

O návrhu opravného rozpočtu sa členovia opozície tentoraz nevyjadrili jednotne. Poslanci Srbskej radikálnej strany a Novej demokratickej strany podporili návrh, kým SNS, DSS a poslanecká skupina SPS-PUPS-JS-SDPS sa nezúčastnili v hlasovaní, aj keď sa všetci uzhodli, že je potrebné pomôcť vodohospodárskym podnikom, ktoré priložili ruky v záplavách. Takmer všetci vyjadrili nespokojnosť s tým, že materiál o opravnom rozpočte dostali príliš neskoro, že sa v navrhnutom rozpočte neuvádza precízne, koľko prostriedkov je strovené, ako aj to, že sa v pokrajinskom parlamente neuskutočnilo ani jedno zasadnutie venované záplavám vo Vojvodine.

Šéf poslaneckej skupiny LSV Branislav Bogaroški vyhlásil, že tentoraz nešlo o klasický opravný rozpočet, ale skôr o intervenciu, aby sa zachránili pred bankrotom vodohospodárske podniky, ktoré podľa neho vynaložili maximálne úsilie v záplavách. „Žiaľ, reagujeme post festum. Bolo by osožnejšie, keby sme v rozpočte určili väčšie prostriedky pre tieto podniky, ale keďže sa to nestalo, myslím si, že sa aj týmto spôsobom môžu vyriešiť určité problémy,“ povedal o. i. Bogaroški.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs