Stretnutie bývalých žiakov

24.jún 2014

Stretnutie bývalých žiakov

Bývalí maturanti Slovenského gymnázia (foto: J. Diňa)

Bývalí maturanti Slovenského gymnázia (foto: J. Diňa)

Štyridsaťpäť rokov po skončení Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci sa maturanti, ktorí svoje stredoškolské dni ukončili v školskom roku 1968/1969, znova stretli v sobotu 14. júna. Na stretnutie však neprišli všetci, niektorí z oprávnených dôvodov, kým niektorí k takému stretaniu už jednoducho nemajú vzťah. Zo vtedajších dvoch oddelení sa po rokoch zhromaždili bývalí maturanti takmer na jedno oddelenie. Znova otvorili dvere svojej školy, teraz už Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom, a v spoločnosti jeho riaditeľa Paľa Beličku a svojho bývalého profesora Štefana Častvena si usporiadali spomienkovú školskú hodinu. Spoločne si zaspomínali aj na svojich zosnulých triednych profesorov a spolužiakov. Vo večerných hodinách si na spoločnom posedení pri večeri a hudbe v reštaurácii Aróma znova zaspomínali na príhody zo školských dní a taktiež sa aj navzájom informovali o svojom aktuálnom živote.

M. Ď.

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs