Ani tempo ani výsledky

25.jún 2014

V rámci každej pracovnej organizácie v poľnohospodárstve v kombináte Tamiš v Pančeve existuje základná organizácia združenej práce pre združovanie poľnohospodárov a spoluprácu s dedinou. Teda v každom osídlenom meste základnej organizácie, ktorá má za úlohu angažovať sa na združovaní práce a výrobných prostriedkov poľnohospodárov a tak zakladať výrobnú spoluprácu s jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi. Tieto organizácie sú konštituované z určitého počtu združených poľnohospodárov a pracovníkov, ktorí boli zamestnaní na spoločenskom úseku. Potrebné obratové prostriedky sú formované na základe rozdeľovacej bilancie so ZOZP v spoločenskej výrobe.

Tento krátky historiát bol nutným úvodom do rozhovorov na tému združovanie poľnohospodárov, ktoré sa v uplynulých dňoch uskutočnili v Pančeve za prítomnosti predstaviteľov kombinátu Tamiš a predstaviteľov spoločensko-politických organizácií Pančevskej obce.

Dôvodom k rozhovoru bola informácia o združovaní poľnohospodárov, v ktorej sa okrem iného hovorí, že združovanie prebieha na základe jednotného samosprávneho dohovoru a podpisuje sa na tri roky v oblasti poľnohospodárskej, a to rastlinnej výroby, v dobytkárstve a v mechanizácii. Takúto zmluvu podpísalo nateraz 1477 poľnohospodárov, z čoho z územia Pančevskej obce 971 a z územia obce Alibunar 506. V informácii podčiarkli, že od roku 1974 dodnes zaznamenali iba začiatočné výsledky v oblasti združovania poľnohospodárov, začal sa i  proces dôchodkovej súčinnosti v oblasti agropriemyselného komplexu atď. Ale zároveň podčiarkli, že pozmenené systémové a iné podmienky hospodárenia vplývali na organizovanie združenej práce v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle, a to predovšetkým pri zlaďovaní rozvojových plánov a programov a pri samosprávnej koncentrácii prostriedkov rozšírenej reprodukcie. Samým tým potom tieto podmienky vplývali aj na začatú transformáciu spoločensko-hospodárskych vzťahov na dedine. Ústredná brzda uskutočňovania Zákona o združovaní poľnohospodárov je však uplatňovanie spoločenských dohovorov republík a pokrajín o rozvoji agrokomplexu.

Treba tu ešte vyzdvihnúť, že ohraničené plochy, na ktorých sa zakladá združená výroba, sa rozprestierajú iba na 5 tisíc 94 hektárov, čo vzhľadom na celkové plochy, ktoré vlastní súkromný úsek, robí iba 8 percent. S týmto, pravdaže, v kombináte Tamiš nie sú spokojní. Združovanie prebieha pomalým tempom a nedopracovali sa ani k žiadúcim výsledkom.

Na zasadnutí v Pančeve poukázali aj na niektoré nedostatky, ktoré brzdia proces združovania. Jeden z nich je aj organizovanosť a stupeň súčinnosti združenej práce v rámci agropriemyselného komplexu, ako aj výška dôchodku, ktorá sa uskutočňuje na súkromnom úseku. Treba spomenúť aj podmienky úverovania súkromne hospodáriacich roľníkov, otázku odborných kádrov a, pravdaže, i organizačné nedopatrenia v samotných základných organizáciach, ktoré sa zamestnávajú združovaním poľnohospodárov.

Pravdaže, to nie sú všetky otázky. Je ich ešte, a preto na ich doriešení sa v budúcnosti treba ešte väčšmi angažovať.

(Výber z Hlasu ľudu č. 41,

ktoré vyšlo 7. októbra 1978

v Novom Sade)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs