Stretnutie v pivnickom poli: Len 15 spevákov

9.dec 2017

Stretnutie v pivnickom poli: Len 15 spevákov

V Pivnici včera na 52. Stretnutí v pivnickom poli odznel prvý súťažný koncert. Pred samotným spevom na slávnostnom otvorení sa divákom a účastníkom prihovorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a poslankyňa pokrajinského Zhromaždenia. Festival potom známou pesničkou V pivnickom poli, v pivnickom poli tri lipky otvorili členovia festivalového orchestra v čele s predníkom Valentínom Michalom Grňom.

Na otvorení festivalu bol aj Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM, a Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku. Spravidla pri tejto príležitosti do Pivnice prichádzali aj predstavitelia vedenia Báčskopalanskej obce, lebo Zhromaždenie obce Báčska Palanka je spoluorganizátorom festivalu, ale včera tu neboli. Ináč organizátormi Stretnutia sú NRSNM a SKUS Pivnica, kým spoluorganizátorom je i Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Aj tohto roku z Padiny prišla Alenka Povolná

Festival tohto roku prebieha v nezvyčajnom decembrovom termíne. Nechceme však v tomto momente hľadať dôvod slabého záujmu o účasť spevákov. Totiž na včerajšom prvom koncerte vystúpilo iba 15 spevákov. Prihlásených bolo 18, ale neprišli obaja predstavitelia Kysáča a spevák z Aradáča. Sú tu speváci, ktorí na festivale vystupujú: Kristína Krajčíková a Zlatko Klinovský (Selenča), Margarita Benková (Báčsky Petrovec), Kristína Kuchtová a Juraj Súdi (Nový Sad), Igor Uheli (Stará Pazova), Daniela Greksová (Dobanovce), Daniela Žihlavská a Jarmila Vachulová (Pivnica), Daniela Feketová a Ján Bartoš (Kovačica), Maja Levárska (Kulpín), Martina Hanusová (Aradáč), Anna Hašková (Hložany) a Alenka Povolná (Padina).

Členovia orchestra s moderátorom po včerajšom koncerte

Diváci v plnej sále včera tlieskali nielen spevákom, ale aj 12-člennému ľudovému orchestru a moderátorovi Rastislavovi Zorňanovi. Dnes sa všetci speváci na druhom súťažnom koncerte divákom a odborným porotám predstavia druhou prihlásenou pesničkou. Za svojich favoritov dnes večer budú hlasovať i diváci v sieni. V odbornej porote, ktorá hodnotí autentickosť a prednes piesní, sú aj tohto roku: Juraj Ferík (predseda), Jarmila Juricová-Stupavská a Mária Zdravkovićová (členky). Ľudový odev spevákov hodnotí a dva kroje navrhne odmeniť etnologička Vlasta Vinkovičová. Všetky výsledky sa tak speváci, ako aj účastníci dozvedia zajtra, na záverečnom koncerte. Spievať budú znovu všetci, ale v trochu pozmenenom poradí, aby na konci spievali tí odmenení.

S vianočnými exponátmi prišli aj Silbašanky

Pred záverečným nedeľným koncertom bude recepcia pre účastníkov v zasadačke SKUS Pivnica. A tak včerajší, piatkový festivalový večer, ako i dnešný obsahuje v programe aj tanečné zábavy v miestnostiach hostiteľského spolku. Sprievodným podujatím 52. festivalového ročníka je i výstava ručných prác, ktorú za podpory NRSNM usporiadala Asociácia slovenských spolkov žien. V malej sieni pri vchode do kinosály nainštalované sú rôzne príležitostné exponáty, ktoré tým najkrajším spôsobom pripomínajú príchod Vianoc. Sú aj predajné.

Na závere nám prichodí povedať niečo, čo vôbec nesúvisí so spevom a dobrou náladou. Totiž prvý festivalový večer sa skončil trpkým pocitom, lebo počas priebehu festivalu v zákulisí sa udiala krádež. Do vyšetrovania bola zapojená aj polícia.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs