Súbeh Chcem byť žiakom v slovenskej triede

13.feb 2015

Súbeh Chcem byť žiakom v slovenskej triede

logo NRSNMNárodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vypisuje súbeh na vypracovanie plagátu a letáka na grafické riešenie s primeraným textom výzvy pre rodičov a žiakov na zápis do slovenských tried pod názvom Chcem byť žiakom v slovenskej triede.

Výbor pre vzdelávanie NRSNM si v rámci svojej činnosti ako prioritnú aktivitu naplánoval aj zvýšenie počtu žiakov v slovenských triedach na základných a stredných školách. Tiež sa plánuje podporiť vyučovanie slovenčiny v predškolských ustanovizniach v prostrediach, kde sa neorganizuje vyučovanie v skupinách po slovensky.

Výbor pre vzdelávanie a NRSNM sa rozhodli prispieť k tomuto projektu tým, že podporí jeho vizuálny kód: grafické riešenie plagátu a letáka. Preto vyzýva dizajnérov, grafikov, výtvarníkov a všetkých tých, ktorí majú k dizajnu blízko, aby sa zúčastnili na tomto súbehu.

Podmienky súbehu:

– potrebné je zaslať originálny a doposiaľ nezverejnený návrh plagátu a letáka;

– návrhy majú byť inšpirované témou projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede;

– súbeh je anonymný;

– návrhy treba zaslať na CD v obálke, na ktorej je napísané heslo. Rozlúštenie hesla, t. j. meno a kontakt na autora, ktorý sa za heslom skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke.

– návrhy treba zaslať najneskôr do 10. marca 2015 na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bulvár Mihajla Pupina 1/4

21 000 Nový Sad

s poznámkou: Prihláška na súbeh.

Súbehová komisia vyberie najlepší návrh, ktorého autor získa 20.000,00 din.

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke: www.rada.org.rs.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs