Zázračná kniha v Kysáči

13.feb 2015

Premiéra detského divadelného predstavenia Zázračná kniha sa uskutoční v sobotu 14. februára 2015 o 19. hodine vo veľkej sále KIS Kysáč. Autorkou textu a režisérkou je Svetlana Gašková.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs