Ženidba na čardaku v SVD

13.feb 2015

Ženidba na čardaku v SVD

Zdroj: romansaorkestar.com

Zdroj: romansaorkestar.com

V nedeľu 15. februára 2015 o 19. hodine v Slovenskom vojvodinskom divadle bude hosťovať Novosadski novi teatar so svojím predstavením Ženidba na čardaku.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs