Súčasní a budúci sociálni pracovníci z Petrovca apelujú na ľudskosť v nás

11.okt 2015

Súčasní a budúci sociálni pracovníci z Petrovca apelujú na ľudskosť v nás

naslovnaVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety z Bratislavy, detašované pracovisko Martina Luthera z Báčskeho Petrovca nielenže školia budúcich sociálnych pracovníkov, ale sa naplno venujú a organizujú humanitné akcie a prebúdzajú ľudskosť v nás.

Totiž v týchto dňoch táto vysokoškolská inštitúcia organizuje humanitnú akciu pre Denné bezdomovecké stredisko v Novom Sade. Zbierajú mužskú obuv (zvlášť deficitárne čísla sú 42 až 47) a mužských a ženských búnd, vzhľadom na to, že ide zima.

Foto: www.rtv.rs

Foto: www.rtv.rs

Podľa informácií z bezdomoveckého strediska, obuv a bundy sú nevyhnutné, aby sa ľudia bez domova a strechy nad hlavou mohli aspoň čiastočne ochrániť pred zimným chladom, keďže spia na uliciach.

Nakoľko máte obuv a bundy, ktoré nepotrebujete, môžete ich odniesť do administratívneho strediska pracoviska na ulici JNA 45 v Báčskom Petrovci, v každý pondelok, stredu a piatok od 17,00 – 19, 00 h alebo môžete zavolať na telefónne číslo 060 386 3 386, aby ste sa dohodli o prevzatí vecí.

Ako informuje Marína Kondačová z VŠZSP, humanitná akcia potrvá do konca októbra.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs