K 90. výročiu narodenia Jána Kňazovica

11.okt 2015

K 90. výročiu narodenia Jána Kňazovica

 

Z výstavy obrazov Jána Kňazovica

Jeden z obrazov Jána Kňazovica

Včera večer vo výstavných priestoroch Galérie insitného umenia v Kovačici slávnostne otvorili výstavu obrazov Deväťdesiat rokov od narodenia Jána Kňazovica (1925 – 1985).

Po príhovoroch hostí Niny Ľubomirovićovej, kustódky Múzea insitného a marginálneho umenia v Jagodine (MIMU), a Jána Čecha, bývalého riaditeľa Domu kultúry v Kovačici a dlhoročného kultúrneho dejateľa, výstavu slávnostne otvoril Michal Povolný, jeden z najstarších padinských insitných maliarov.

Na výstave, ktorá potrvá do konca októbra, milovníkom insitného umenia je sprístupnené 47 olejomalieb z fondu GIU, MIMU, Obce Kovačica a zo súkromných zbierok.

 

                                                                                                                                                                  Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs