Súdržnosť na skúške

2.okt 2018

Súdržnosť na skúške

Trochu sme boli prekvapení, keď sme do redakcie dostali pozvanie na oslavu 300 rokov Slovákov v Bajši. Boli sme vlastne zmätení tým číslom… 300? Veď ešte včera, keď sme si prepočitovali, kedy to vlastne naši prví predkovia prišli do týchto končín, vychádzalo nám to trochu nad 270 rokov. Lebo vedení Matejom Čánim prví Slováci z Hornej zeme na Dolnú zem, presnejšie do dnešného Báčskeho Petrovca, prišli vraj v roku 1745. Tak sme sa učili, podľa tohto roku sme dolnozemské výročia oslavovali… Asi sa historická pokojná hladina teraz rozčerí. Na spomenutej oslave totiž DrSc. Ján Babiak argumentoval svoje dôkazy, že Slováci do Bajše prišli skôr než do Báčskeho Petrovca. Svoje tvrdenie podložil i zoznamom ľudí slovenského pôvodu, ktorí v tom období žili na území Báčky. Zistil, že sa nové rodiny Slovákov v Bajši evidovali už v roku 1713 a ich počet sa zvýšil od roku 1718…

Uvidíme, či tieto nové momenty z výskumu minulosti pohnú naším dneškom, či sa nimi budú zaoberať historici v budúcnosti. Bez ohľadu na to, či sa z týchto čísel stanú horúce zemiaky alebo nie, chceme tu podčiarknuť jednu chvályhodnú skutočnosť: že dedinskú oslavu pod názvom 1718 – 2018 Viac ako 300 rokov Slovákov v Bajši pripravili ruka v ruke Miestny odbor Matice slovenskej v Bajši a tamojší zbor Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi.

A o tom, že je to stále šťastná a prospešná kombinácia, dosvedčí aj ďalší podobný dedinský program z uplynulého víkendu: už na druhý deň, v nedeľu 23. septembra (oslava v Bajši bola v sobotu 22. septembra) na príležitostných predpoludňajších a i na popoludňajších nešporných službách Božích v evanjelickom kostole a na cintoríne v Báčskom Petrovci pripomenuli si tunajší Slováci a kresťania 200. výročie nástupu Jána Stehlu do kňazského úradu v cirkevnom zbore v Petrovci, jeho 50-ročné pôsobenie v tomto úrade a 150. výročie jeho úmrtia. Spomenuté výročia si pripomenuli tiež vďaka spoločnému organizačnému úsiliu tamojšieho evanjelického cirkevného zboru a členov MOMS Petrovec. Túto spoluprácu aj v našom médiu kvitujeme pravidelne už viac ako desať rokov vďaka každoročnej organizácii Cyrilo-metodského večierka a usporadúvaní ďalších príležitostných akcií k významným jubileám.

Aj v ďalších našich prostrediach si dobre rozumejú a spoločne ruku k dielu prikladajú matičiari a cirkevníci. Hrdo to potom zdôrazňujú vo výročných správach o činnosti. Kvitujú i dobrú spoluprácu s ďalšími združeniami v dedine: hasičmi, rybármi, ženami, kultúrnymi ochotníkmi, športovcami. Len nech nám tá súdržnosť vydrží. Nech ju nenarušia žiadne zákonné regulatívy, stranícke členské knižky či osobná nevraživosť.

Ilustrácia: Štefan Spišjak: Príchod Slovákov na Dolnú zem

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs