SUS Krajan znovu žije, ale na Slovensku

31.máj 2019

SUS Krajan znovu žije, ale na Slovensku

Kormidlo Krajana od otca Michala preberá dcéra Michaela (foto: z archívu M. Čiliakovej)

Slovenský umelecký súbor Krajan Vojvodina sa veľmi rýchlo po založení zaradil medzi špičkové slovenské folklórne súbory na vojvodinských priestoroch, ale aj širšie. Po deviatich rokoch nepretržitého pôsobenia, z dôvodu všeobecne ťažkej ekonomickej situácie v Srbsku, neprajných podmienok na udržanie činnosti a následne aj odchodu zakladateľa a vedúceho súboru Michala Čiliaka do zahraničia v roku 2015 činnosť na neurčitú dobu bola zastavená.

Väčšina tanečníkov svoje uplatnenie našla a svoju tanečnú a umeleckú činnosť pokračovala na miestach sólistov a umeleckých vedúcich súborov, z ktorých do Krajanu prišli. Po trojročnej prestávke však Krajan znovu žije, ale tento krát na Slovensku pod názvom Dolnozemský umelecký kolektív Krajan – Vojvodina.

Na skúške

– Mnohí členovia Krajanu sa rozhodli svoje školenie pokračovať v Slovenskej republike, čo zobudilo krajanovský duch a povzbudilo aj iných študentov. Prišli nové myšlienky, nové posily a na ich iniciatívu sme koncom septembra minulého roku založili súbor, – hovorí vedúca súboru Michaela Čiliaková. – Bolo to spontánne a neplánované. V tom období som skončila Bakalárske štúdium na VŠMU v odbore Didaktika ľudového tanca a s bývalými členmi Krajanu v Srbsku, ktorí študujú v Bratislave spoločne sme iniciovali založenie súboru. Informácia o tom sa rýchlo rozšírila medzi mládežníkmi, ktorí študujú a pracujú v Bratislave a okolí, takže

Selfi po skúške

Krajan dnes počíta zo 40 členov z celej  Vojvodiny – Padiny, Kovačice, Kulpína, Petrovca, Starej Pazovy, Aradáča, Šídu, Jánošíka, Selenče, Pivnice, Kysáča, dokonca aj chorvátskeho Iloku. Krajan je v súčasnosti pod mojím vedením, ale šéfom súboru zostáva môj otec Michal.

Skúška v Tesároch

Naša spolubesedníčka ďalej hovorí, že skúšky mávajú víkendom v jednej školskej telocvični, ktorú si prenajímajú a nájomné platia z členského, ktoré je nateraz jediný zdroj financovania tohto súboru.

Tanečníci nateraz používajú osobné kroje. Síce Krajan má vlastné kroje, ktoré sa nachádzajú na Dolnej zemi, ale ich na Slovensko nemôžu doniesť, lebo Krajan nateraz nemá vlastné miestnosti.

 

– Keď ide o repertoár ten sa nemení. Naďalej reprezentujeme Dolnú zem takže súčasťou repertoáru sú spevy a tance nášho domova, ale sme do repertoáru zaradili aj ľudové spevy a tance zo Slovenska. Od septembra sme mali už zo 10 vystúpení na rôznych podujatiach, výstavách, promóciách kníh, dolnozemskej veselici… Mali sme aj jedno víkendové sústredenie v Tesároch v krásnom horskom ambiente, kde sme spievali a tancovali celý víkend. O účasti na folklórnych festivaloch nateraz ešte neuvažujeme, lebo mienime, že potrebujeme viac času, aby sa Krajan dostal tam kde skončil roku 2015. Keď dosiahneme tú úroveň a možno aj lepšiu tak sa objavíme aj na folklórnych festivaloch a pravdaže aj na Tancuj, tancuj…, – predostiera nám na záver činnosť a plány súboru jeho vedúca Michaela Čiliaková.

Foto: Boris Babka

Na sústredení v Tesároch

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs