Súvaha roka 2012

31.jan 2013

Na rozdiel od minulých rokov, keď petrovskí karasovci diskutovali o nedostatku rýb, o pridrahých povoleniach a o inom, čo ich v danej chvíli trápilo, tohto roku výročné zhromaždenie Združenia športových rybárov Karas v Báčskom Petrovci uplynulo „podľa kostolného poriadku“. Rybári práve v nedeľu 27. januára 2013 predpoludním zasadali v petrovskej Vrbare. Okrem domácich členov na zasadnutie si pozvali aj hostí, kolegov rybárov z okolitých osád a predstaviteľov miestnej a lokálnej samosprávy.

Predseda Samuel Kondač na úvod všetkých prítomných pozdravil a podal súvahu práce ZŠR Karas za rok 2012. Zo správy vyplýva, že karasovcov bolo vlani 147, predali 108 rybárskych povolení pre dospelých, mládežníckych a seniorských ďalších 23, ako aj 20 denných povolení. Z obsahu prác možno spomenúť, že aj vlani kládli hniezda pre zubáče, dokončili výstavbu plôch pre rybárov nad vodou, ktorých je teraz dokopy až 74, svoje chaty omaľovali a pretreli lakom a primerane sa starali aj o pobrežie kanála, kde sú ich chatky, pri Pontóne a na Širine. Pre tieto objekty podali aj žiadosť na ich legalizáciu a podarilo sa im aj registrovať klub podľa nového zákona o združeniach. Pre dorast zorganizovali aj školu rybolovu, ktorú navštevovalo 36 žiakov. Zúčastnili sa akcie Očisťme Srbsko, aktívne účinkovali na oslavách Dňa Petrovca a Hložian, ako i na Slovenských národných slávnostiach. Uvítali aj účastníkov riečnej regaty a organizovali mnohé preteky rybárov rôznych vekových skupín a v rozličných kategóriách, akými sú pohárové súťaže, súťaž o najťažšiu rybu, súťaž v love kapra a Zlatý kotlík.

Skúsený rybár Ján Krajčík (vľavo) skúša, či kuchár Vladimír Dudáš uvaril chutnú rybaciu polievku

Petrovský dorast, ktorého očarila rybačka, súťažil v Prvej vojvodinskej lige, kde bol veľmi úspešný. Starší rybári účinkovali na 18 pohárových súťažiach, na ktorých ako celok po dvakrát obsadili prvé, druhé a tretie miesta. Vo Vojvodinskej lige Petrovčania obsadili 3. miesto. Jednotlivci na pretekárskych dráhach deväťkrát obsadili 1. miesto, trinásťkrát 2. miesto a desaťkrát 3. miesto, čo svedčí, že karasovci majú za sebou úspešnú súťažnú sezónu.

Tajomník združenia Rastislav Grňa podrobnejšie uviedol financie, s ktorými nakladali vlani. V pokladnici mali 556 000 dinárov, z ktorých im aj na tento rok zostalo 88 000. Plánovali vydať aj knihu z dejín petrovského združenia, ale nazbierané peniaze nepostačili na jej publikovanie. V mene Dozornej rady Ján Dobrík prezentoval, že evidovali všetky príjmy a výdavky a nenašli nedopatrenia v účtoch.

Plán združenia na tento rok v podstate sa veľmi nelíši od toho, čím sa petrovskí rybári zaoberali aj v predchádzajúcom roku. Prítomní rybári na zhromaždení sa zhodli, aby výška členského zostala 400 dinárov a bolo počuť i obavy o ďalšie financovanie, lebo v marci vyprší doterajšie samozdanenie v Petrovci. A práve o podporu nového samozdanenia, odkiaľ svoj podiel dostávajú aj športové kluby a miestne združenia, sa prihovárali predseda obce Pavel Marčok a predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Brna.

Na záver výročného zasadnutia ani tohto roku nevystala chutná rybacia polievka, ktorú uvaril známy kuchár Vladimír Dudáš.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs