Svetový modlitebný deň v Šíde

9.mar 2015

Svetový modlitebný deň v Šíde

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVčera 8. marca v rusínskom gréckokatolíckom kostole v Šíde  cirkevníci Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Šíde, Evanjelickej metodistickej cirkvi, Baptistickej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi v Šíde a Gréckokatolíckej cirkvi z Berkasova spoločne usporiadali program venovaný Svetovému dňu modlitieb.

Svetový deň modlitieb tieto cirkvi každoročne usporadúvajú spoločný program, avšak stále v inom prostredí. V minulom roku program bol usporiadaný v šídskom evanjelickom kostole.

 Stanislav Stupavský

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs