Oslava k druhému doplnenému vydaniu publikácie Slovenky – Životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine

9.mar 2015

Oslava k druhému doplnenému vydaniu publikácie Slovenky – Životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine

TOLYMPUS DIGITAL CAMERAradičný ôsmomarcový večierok v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade tentoraz predstavil a na cestu k čitateľom vyprevadil druhé doplnené vydanie publikácie Slovenky – Životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine.

Prvé vydanie nielen pre nízky náklad, ale aj pre obľúbené a pútavé čítanie sa za dva mesiace vypredal, čo podnietilo organizáciu Ženské štúdie z Nového Sadu a ÚKVS vydať ho znovu. Toto vydanie má okrem pôvodných jedenásť textov – rozhovorov so Slovenkami z Báčky a Banátu – dva nové rozhovory so ženami zo Starej Pazovy, ako i osobitnú štúdiu spoluzostavovateľky vydania Dr. Jarmily Hodoličovej.

11slovenky-knihaPráve vďaka tej pazovskej nadstavbe premiérový večierok v ÚKVS sa niesol v znamení pazovského spievania. Knihu tým najprimeranejším spôsobom – čítaním vlastných textov, komentovaním stretnutí so spoluobčiankami a rozhovorom s moderátorkou – priblížili autorky Dr. J. Hodoličová, Anna ŠilerováAnna Jašková.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa pazovskú nôtu zaspievali členky speváckej skupiny zo Starej Pazovy a prítomných potešila virtuóznou hrou na husliach i šesťročná Lana Zorianová. Moderátori Karmena  Rastislav Zorňanovci ozvláštnili tento ôsmomarcový večierok úryvkami z tvorby Jána Smreka a modlitbičkami Milana Rúfusa.

Pred záverom stretnutia riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská s Dr. J. Hodoličovou prisľúbili svojrázne pokračovanie vo vydávaní týchto kníh, ktorým predchádzajú výskumy v teréne. Ide o Slovenky z Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Nezabudnuteľný večierok prítomným dámam bude pripomínať i tradičný darček k MDŽ – ruža a všetkým návštevníkom i táto vzácna nová kniha.

Anna Francistyová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs