Treba sa dobre organizovať

24.sep 2014

Treba sa dobre organizovať

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMILENKO MILIVOJEVIĆ, BÝVALÝ RIADITEĽ NOVOSADSKÉHO PRÍSTAVU

– Keďže ste v rámci projektu DaHar spolupracovali s členmi Európskej únie, ako je Slovensko či Maďarsko, nazdávate sa, že by nám to mohlo osožiť aj dnes či zajtra?

– Dobre by bolo vedieť využívať ich pozitívne skúsenosti, týkajúce sa procesu vstupu do Európskej únie a uchádzania sa o prostriedky z európskych predprístupových a prístupových fondov. Tie peniaze nám prídu vhod i na širšie uvádzanie, budovanie a rozvoj riečnej informačnej sústavy. Jej účelom je pospájať všetky plavidlá s materskými prístavmi,  s políciou, so správou prístavov a inými subjektmi, s tým cieľom, aby   mohli navzájom komunikovať a aby sme  my mali možnosť sledovať ich plavbu u nás. Európske prostriedky sa nám veľmi zídu aj na údržbu riečnych plavebných trás, ktorých dĺžka je podľa príslušnej medzinárodnej konvencie u nás 586 kilometrov a ktorých hĺbka, v normálnych pomeroch a situácii, teda keď nie je sucho, musí byť dva a pol metra. Prostriedky teda sú, no načim sa nám dobre organizovať, vypracovávať dobré projekty a stále sa uchádzať o ich realizáciu.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs