Európsky deň jazykov v Novom Sade

24.sep 2014

Európsky deň jazykov v Novom Sade

Zdroj: simonballe.herts.sch.uk

Zdroj: simonballe.herts.sch.uk

V piatok 26. septembra v Novom Sade bude organizovaná oslava Európskeho dňa jazykov.

Oslavu spoločne organizujú Informačný kútik Európskej únie (EUIP) v spolupráci s Filozofickou fakultou v Novom Sade, Francúzskym inštitútom v Srbsku, Európskym kútikom Mestskej knižnice v Novom Sade, Predškolskou ustanovizňou Radosno detinjstvoAmerickým kútikom v Novom Sade.

Vo Francúzskom inštitúte v Novom Sade (Ul. Nikolu Pašića 33) od 10.00 – 11.30 bude prebiehať jazyková dielňa študentov Filozofickej fakulty s deťmi z PU Čuperak.

V aule Filozofickej fakulty od 12.00 do 15.00 hod. bude Festival jazykov, na ktorom svoju prácu prezentuje EUIP.

Na Námestí slobody od 17.30 h bude podujatie pod názvom Úsmev sa rovnako povie vo všetkých jazykov sveta, na ktorom budú prítomných informovať o vzniku Európskej únie, jej princípoch, hodnotách a inštitúciách.

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs