Deklarácia rozdelila koalíciu

25.sep 2014

Deklarácia rozdelila koalíciu

Zhromaždenie musí mať svoj postoj – hovorí Branislav Bogaroški

Zhromaždenie musí mať svoj postoj – hovorí Branislav Bogaroški

ZO ZASADNUTIA POKRAJINSKÉHO ZHROMAŽDENIA

Prvý jesenný deň priniesol chladné počasie, ale v Zhromaždení AP Vojvodiny bola aj viac než horúca atmosféra. Dôvod na to bol prvý bod rokovacieho poriadku – Deklarácia o potrebe zavedenia zmien v Ústave Srbska alebo schválenia novej Ústavy. Výsledkom triapolhodinového rokovania bolo schválenie tejto deklarácie, za ktorú hlasovalo 64 poslancov, 33 bolo proti a zdržaných nebolo. Deklaráciu iniciovala Liga sociálnych demokratov Vojvodiny a v schválení ich podporili aj Demokratická strana a Nová demokratická strana.

Všetko však neprebiehalo hladko, ako si jednotlivé poslanecké skupiny predstavovali. O deklarácii sa jednotne nevyjadrili ani poslanci, ktorí tvoria vládnucu koalíciu.

Predstaviteľ navrhovateľov deklarácie a predseda poslaneckého klubu LSV Branislav Bogaroški povedal, že je hlavným motívom deklarácie otvorenie verejnej rozpravy na tému zmeny Ústavy a postavenia pokrajiny. „Pokrajina mnohokrát bola vynechaná alebo odignorovaná, keď sa schvaľovali strategické zákony, ktoré sa zvlášť týkali budúcnosti občanov Vojvodiny. Pravdaže, Zhromaždenie Vojvodiny nemôže priamo meniť Ústavu, ale môže rozprúdiť verejnú rozpravu, a to iba preto, aby sme včas predostreli svoje názory a najlepším spôsobom definovali možné postavenie Vojvodiny v budúcej Ústave. Nepochopiteľné je, aby strany, ktoré vyhlasujú, že sa zaoberajú záujmami Vojvodiny, nepodporili tento dokument. Nastoľuje sa otázka, či je Zväz vojvodinských Maďarov aj naďalej zástancom politiky, ktorú sme spoločne obhajovali 14 rokov alebo pre nich tá politika viac nie je aktuálna. Považujú seba za časť koalície alebo nie?“ spytuje sa Bogaroški.

Deklaráciu podporilo 64 poslancov

Deklaráciu podporilo 64 poslancov

Predseda pokrajinského Zhromaždenia a líder Zväzu vojvodinských Maďarov István Pásztor povedal, že sa deklarácia používa na drobné politické záujmy, čo by sa v žiadnom prípade nesmelo stať, keď ide o taký dôležitý dokument, akým je zmena Ústavy. Ako povedal, o niekoľko dní si na ňu nespomenú ani tí, ktorí ju navrhli. Podľa Pásztora členom ZVM nebolo umožnené, aby sa vyjadrili o dokumente, ale dostali iba papier, na ktorom bolo 64 podpisov poslancov. Z toho dôvodu sa ZVM nezúčastnil v hlasovaní.

Pred začiatkom zasadnutia členovia politickej organizácie Treća Srbija, ktorá má v Zhromaždení dvoch poslancov, protestovali pred budovou Zhromaždenia a na Námestí slobody. Dôvod na to bola deklarácia a jej schválenie. Podľa nich ide priamo na úkor štátu, pokrajiny a spoločnosti. Členovia organizácie rozdelili poslancom listy, v ktorých okrem iného uvádzajú, že hlasovaním za lži, ktoré sú uvedené v texte dokumentu, podporia drobné politické záujmy tria Pajtić – Čanak – Tadić.
Podľa Milenka Jovanova (DSS) deklarácia je komický akt, ktorý obsahuje „gramatickú chybu v názve a obsahový problém v texte“. „Deklarácia je v rokovacom poriadku definovaná ako všeobecný postoj Zhromaždenia a tento dokument neprestavuje ani všeobecný postoj vládnucej koalície.“

Protest pred budovou Zhromaždenia (foto: Tanjug)

Protest pred budovou Zhromaždenia (foto: Tanjug)

Šéf poslaneckej skupiny Srbskej pokrokovej strany Predrag Matejin vyhlásil, že táto skupina podporuje zmenu Ústavy, keďže je to nevyhnutnosť na vstup do Európskej únie, ale iniciatívu LSV, DS a NDS nepodporili. Podľa neho ide o manipuláciu verejnej mienkypokus prikrývania problémov aktuálnej vlády. „Trend zmenšovania aktuálnej väčšiny bude pokračovať a čoskoro sa bude vytvárať nová vláda vo Vojvodine a Bojan Pajtić v žiadnom prípade nebude pokrajinský premiér,“ povedal Matejin.

Na otázku, kto bude novým premiérom, od šéfa pokrajinského výboru DS Miroslava Vasina sme, pravdaže, dostali odpoveď, že to bude aktuálny premiér Pajtić. Ako povedal, väčšina, ktorá podporila deklaráciu, nie je (aj) nová väčšina v Zhromaždení.

Prvý bod bezpochyby vyvolal najviac polemík, ale poslanci schválili aj ďalšie body, akým je aj správa o realizácii vojvodinského rozpočtu. Pokrajinský tajomník pre financie Zoran Radoman pripomenul, že podľa plánu vlády Srbska Zákon o financovaní Vojvodiny mal byť vypracovaný do polovice tohto roku, čo sa neudialo. Skonštatoval, že sa to neodzrkadľuje na rozpočet pokrajiny.

Jasmina Pániková

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs