Úchvatný hlas Vianoc v hložianskom kostole

18.dec 2017

Úchvatný hlas Vianoc v hložianskom kostole

Hložiansky zborový spevokol

Predvianočný koncert už sedemnásty raz zaradom odznel v hložianskom evanjelickom kostole. V tretiu adventnú nedeľu sa predstavili dva zborové spevokoly, ako i hostia z Nového Sadu: študenti a profesori Akadémie umení a Strednej hudobnej školy Isidora Bajića, respektíve členovia opery Srbského národného divadla.

Členovia speváckeho zboru Credimus a hostia z Nového Sadu

Úvodom kvalitného programu piesne Pred Tebou kľakáme a Vianoce zaspieval hložiansky zborový spevokol pod vedením miestneho kantora Rastislava Dudáša. Záver patril spevokolu evanjelických cirkevných zborov z Hložian, Kulpínu a Báčskeho Petrovca Credimus, vedeného Annou Medveďovou. Predniesli piesne Haleluja zemou hlása, Modlitba v stajni, Vianočná hviezda a Tichá noc.

Publikum si vskutku prišlo na svoje

V ústrednej časti umelecky kvalitného večierka sa predstavili hostia z Nového Sadu. Umelci na vysokej úrovni predviedli skladby Haendela, Vivaldiho, Bacha a ďalších majstrov klasickej hudby. Salvy potleskov hrou na husle vyvábili Mitar Jovanović a Olesja Balaćová, ako i speváci Ivan Nikolić a Ognjen Milivojša (bariton), Branislav Cvijić (tenor) a sopranistky Vesna Aćimovićová, Marija Cvijićová a Senka Nedeljkovićová. Hrou na klavíri a organe spolupracovala Marina Mikićová.

Interpretov na začiatku večierka privítal hložiansky farár Jaroslav Kopčok. Na záver osemdesiat-minútového programu sa všetkým poďakoval za úchvatné prednesy. Slová vďaky adresoval aj profesorovi Milanovi Aleksićovi, ktorý sprostredkoval nevšedný umelecký zážitok svojim spoluobčanom. Od istého času totiž s manželkou žije v Hložanoch.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs