Uhádni, doplň a vyhraj

4.jan 2013

Petrovec je, myslite si, čo chcete, ako žena. Po stáročia istý a rovnako vždy iný. Ako sú iné a rovnaké  aj iné slovenské osady vo Vojvodine, ale trochu inakší. Desiatky kníh – monografií hovoria o ňom ako takom. Inakšom. Trochu inakšia, ešte bez krstu, vyšla i kniha v edícii Kvíz náš každodenný, z ktorej prinášame niekoľko  zaujímavostí, doplňovačiek, krížoviek, hádaniek. Ako darček dlhým decembrovým a januárovým večerám a čitateľom, aby si cibrili myseľ a čosi aj vyhrali. Odpovede na položené otázky, zadané hádanky a ponúknuté doplňovačky treba zaslať alebo priniesť osobne stálej komisii, ktorá každý piatok zasadá na petrovskom trhu  vo svojich starých miestnostiach Pod holým nebom od desiatej do dvanástej pri begejskom moste.

                                          

HÁDANKA PRVÁ. Kto ukradol, vystrihol alebo si vypožičal ypsilon a nielen to z tabule na okraji Petrovca – smer  Maglić. Možné odpovede: žiaci základnej alebo strednej školy, ktorí by ypsilon najradšej odniesli do múzea vo výstavbe pri hostinci Lipa; profesorky slovenčiny, ktoré bez ypsilonu  nemôžu ani zaspať; niekto zo susednej dediny, ktorému chýbal kúsok plechu na odkvapové rúry. Správna odpoveď prináša  desať bodov.

 

DOPLŇOVAČKA  NAMIESTO HÁDANKY. Kto správne doplní, čo na tejto tabuli doplniť treba a komisii na most pri Begeji odnesie osobne, tak ani tušiť nemôže, akú cenu pre neho zabezpečili vďační majitelia tejto vertikálnej signalizácie v strede takmer tristoročnej dediny. Správne doplnenie prináša 5 bodov.

KTO SPIEVA,  TEN  SPRÁVNE ROZMÝŠĽA – HÁDANKA č. 3. Pod  ja-ho-dami (na Jarmočisku)  drevo rúúúúú-ba-júúúúúú a na TRIM DRÁHU listy pa-da-júúúúúú, listy padajúúúúúúúúúú. Účastníci kvízu by mali uhádnuť, kto zhudobnil tento epitaf, aký má súvis  s desiatimi prekážkami na dráhe a aký s nasledujúcou, štvrtou hádankou. Správne odpovede  prinášajú sto bodov a voľný vstup na dráhu vo večerných hodinách do roku 2025.

ŠTVRTÁ – EXTRÉMNA. V ktorom Územnom pláne je zakreslený a ktoré zloženie výborníkov obecného parlamentu schválilo tento polygón pre extrémne športy vybudovať práve v petrovskom chotári, neďaleko environmentálneho o….u. K správnemu doplneniu a environmentálnej odpovedi komisia pripíše toľko bodov, koľko má strán najhrubšia monografia o Petrovci. Plus jedna extrémna a životu nebezpečná jazda na odpad zdarma.

PIATA HÁDANKA V PARKU. Koľko priemyselných parkov má Petrovec, v ktorom z nich sa nachádza táto historická pamiatka a čo sa v nej má robiť:

a/ predávať zmrzlina v lete

b/ nadievať klobásy v zime

c/ organizovať hodiny  biológie na jar a v jeseň.

Kto uhádne, tak získa dva body od komisie a stokilogramového brava so zemepisnou značkou po dokončení objektu.

Komisia v zložení: Jano pri ženskom bicykli, Ondriš opretý o mužský a Mišo s Ďurom s rukami vo vreckách, bude rozoberať aj neúplné odpovede a víťazov odmení v jeden trhový piatok.

 p. hansman

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DOBROŇOVSKÝ