Úroda pšenice dobrá, čo s ňou?

9.júl 2013

AKTUÁLNE

Tohtoročná žatva sa pomaly končí, úroda je veľmi dobrá, no väčšina pestovateľov nie je spokojná s cenou pšenice.

28obrnapr1zatvaPodľa slov ministra poľnohospodárstva Gorana Kneževića, tovarové zásoby odkúpia symbolických 60 000 až 100 000 ton po cene o niečo vyššej ako je trhová. Poľnohospodári sú toho názoru, že štát ešte stále nemá potrebnú stratégiu, o ktorej sa už roky hovorí.

Zväz Združenia pre poľnohospodárstvo, potravinársky a tabakový priemysel a vodohospodárstvo Hospodárskej komory Srbska navrhlo vláde Srbska, aby republiková Direkcia pre tovarové zásoby odkúpila 150 000 ton pšenice, ktorú by platili najmenej 20 din/kg bez DPH. Tohtoročná úroda sa odhaduje na 2,3 milióna ton, čo je v porovnaní s minulým rokom o 21,8 % viac. Priemerný hektárový výnos podľa doterajších výsledkov sa pohybuje okolo 4,1 t/ha. Pre výživu obyvateľov je potrebných približne 1,3 milióna ton, na osivo 140 000 ton, na výkrm okolo 200 000 ton, na straty sa odhaduje  22 000 ton, na zásoby a rezervu 201 000 ton a na vývoz zostane viac ako 650 000 ton.

Nákupná cena pšenice v minulom roku bola 23,50 din/kg a podľa odborníkov ani v tomto roku netreba očakávať vyššie ceny. Dôvodom je veľmi dobrá produkcia pšenice nielen u nás, ale takmer vo všetkých krajinách, čo sa už odzrkadlilo aj na jej cene. Nižšie ceny na svetových burzách sa očakávajú aj v budúcom období.

Na škodu pestovateľov ide aj skutočnosť, že štát ešte stále neschválil žiadosť podnikateľského združenia Žitovojvodina, ktoré žiadalo, aby sa priemyselným mlynom poskytli úvery za výhodných podmienok, a tak im umožnili nákup väčších množstiev pšenice od výrobcov.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs