Úspechy zamestnankýň Poletarca

23.máj 2013
Trojčlenný tím z Poletarca, ktorý sa podieľal na príprave nového pracovného listu pre škôlkarov – (sprava) Ružica Kovačevićová, Jelena Dajevićová a Tatjana Radislavljevićová

Trojčlenný tím z Poletarca, ktorý sa podieľal na príprave nového pracovného listu pre škôlkarov – (sprava) Ružica Kovačevićová, Jelena Dajevićová a Tatjana Radislavljevićová

Vychovávateľky v staropazovskej PU Poletarac si každodenne osvojujú nové poznatky z rozličných oblastí svojej práce (v teoretickej a praktickej rovine) a uplatňujú ich vo výchovno-vzdelávacom procese. Ich drahocenné skúsenosti si našli miesto v dvoch hodnotných publikáciách – v zásobníku Psychomotorika pre deti predškolského veku (v slovenčine) a v pracovnom liste Veseli vrtić – pripremni predškolski program (v srbskom jazyku).

Realizáciu a tlač zásobníka finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V ňom sú hry, ktoré pripravili vychovávateľky z jednotlivých predškolských ustanovizní, ktoré sa zúčastnili na akreditovanom odbornom seminári. Ten realizovalo Združenie učiteliek materských škôl vo Vojvodine a určený bol pre učiteľky materských škôl so slovenskou vyučovacou rečou pod názvom Súčasné trendy a inovácie v práci učiteľky materskej školy v oblasti rozvoja psychomotorických kompetencií. V zásobníku sú hry piatich vychovávateliek z PU Poletarac zo Starej Pazovy – Anny Lešťanovej, Anny Potranovej, Miroslavy Havranovej, Miroslavy Živkovićovej a Olinky Farkašovej. Pazovské vychovávateľky – účastníčky seminára sú oduševnené, že aj ich hry sa dostali do osobitnej kapitoly zásobníka. S ich úspechmi je spokojná aj Jelena Dajevićová, pedagogička ustanovizne.

V zásobníku sú i hry vychovávateliek z PU Poletarac zo Starej Pazovy – (sprava) Anny Lešťanovej, Anny Potranovej, Olinky Farkašovej,  Miroslavy Havranovej a Miroslavy Živkovićovej

V zásobníku sú i hry vychovávateliek z PU Poletarac zo Starej Pazovy – (sprava) Anny Lešťanovej, Anny Potranovej, Olinky Farkašovej, Miroslavy Havranovej a Miroslavy Živkovićovej

Počas našej návštevy tejto ustanovizne dostala sa nám i ďalšia informácia. Belehradský vydavateľ Kreativni centar uviedol nový pracovný list pre škôlkarov a do jeho vypracovania chcel zapojiť čím viac predškolských ustanovizní zo Srbska. Z pazovského Poletarca v práci sa zúčastnili vychovávateľky Ružica Kovačevićová, Tatjana Radislavljevićová a koordinátorka Jelena Dajevićová, ktorá je zároveň jednou z recenzentov.

„Pracovný list Veseli vrtić dostal licenciu Ministerstva osvety a môže sa používať vo výchovno-vzdelávacom procese. Po prvý raz naša ustanovizeň bola priamo zapojená vo vypracovaní nového pracovného listu pre škôlkarov,“ akcentovala pedagogička Jelena Dajevićová.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs