Úspešne rekonštruovaná Škola pre základné a stredné vzdelávanie Antona Skalu v Starej Pazove

15.apr 2016

Úspešne rekonštruovaná Škola pre základné a stredné vzdelávanie Antona Skalu v Starej Pazove

Z úspešne vykonanej adaptácie a rekonštrukcie všetci vyjadrili spokojnosť: Dr Bojan Pajtić (druhý sprava), Tanja Todorovićová a Nebojša Malenković so zamestnancami školy

Po úspešne vykonanej adaptácii a rekonštrukcii všetci vyjadrili spokojnosť: Dr. Bojan Pajtić (druhý sprava), Tanja Todorovićová a Nebojša Malenković so zamestnancami školy

Školu pre základné a stredné vzdelávanie Antona Skalu v Starej Pazove kompletne obnovili za podpory pokrajinskej vlády. Na adaptáciu a rekonštrukciu objektu, ktorý bol v príliš zlom stave Správa pre kapitálové vklady AP Vojvodiny zabezpečila 30,3 miliónov dinárov, kým Obec Stará Pazova sa postarala o nábytok do učební.

Dnes v kompletne obnovenej škole obchôdzku vykonali Dr. Bojan Pajtić, predseda pokrajinskej vlády a Nebojša Malenković, riaditeľ Správy pre kapitálové vklady AP Vojvodiny. V mene školy hostí privítala  riaditeľka Tanja Todorovićová so spolupracovníkmi.

Pohľad na nevšednú kvetinovú mozaiku v školskom dvore

Pohľad na nevšednú kvetinovú mozaiku v školskom dvore

Pokrajnský premiér  vyhlásil, že dnes je škola Antona Skalu krajšia, modernejšia a vybavenejšia než niektoré podobné inštitúcie v krajinách západnej Eúrópy. Zároveň sa poďakoval zamestancom školy, ktorí s mnoho ľudskosti a rodičovskej lásky vykonávajú svoju prácu.

Nebojša Malenković zdôraznil, že i doteraz zamestanaci tejto školy vyučovanie a vzťah k žiakom pestovali na osobitný spôsob, ale prízvukoval aj to, že odteraz to budú môcť robiť v nových, modernejších učebniach, za ktoré sa nikto nemôže zahanbiť v 21. storočí.

Takto vyzerajú nové učebne

Takto vyzerajú nové učebne

V mene žiakov a zamestnancov školy riaditeľka T. Todorovićová sa poďakovala pokrajinskej vláde, ktorá umožnila, aby po takmer štyroch desaťročiach  žiaci postihnutí v rozvoji mali rovnaké podmienky na vzdelávanie, ako aj ich rovesníci.

Budova, v ktorej je umiestnená  škola je vystavaná ešte v roku 1832 a od roku 1972 tam začala s prácou táto výchovno-vzdelávacia ustanovizeň.

Od októbra 2015  do marca 2016 sa vykonali nevyhnutné stavebné práce a zo starého objektu zostali iba staré steny.  V tomto významnom projekte aj učebne dostali nový vzhľad, teda stali sa menšie a funkčnejšie, a zároveň nainštalovali novú elektrickú a vodovodnú sieť.

Anna Lešťanová

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs