Báčsky Petrovec: Tribúna politickej strany Slováci vpred!

16.apr 2016

Báčsky Petrovec: Tribúna politickej strany Slováci vpred!

Na úvod tribúny hymnická pieseň Kdo za pravdu horí

Na úvod tribúny hymnická pieseň Kto za pravdu horí

V rámci predvolebnej kampane včera večer v Báčskom Petrovci predvolebnú tribúnu usporiadala aj politická strana Slováci vpred!.

Záverečnú tribúnu s heslom Slováci spolu sme silnejší nová slovenská menšinová strana zorganizovala v zasadacej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

Záujemcov a hostí o túto verejnú tribúnu v mene organizátorov cez poldruhahodinové politické sústredenie viedla Anna Speváková.

Za hovorňou sa vystriedalo zo desať kandidátov strany Slováci vpred!, ktorí ozrejmili volebný program pre lokálne voľby 2016 v Obci Báčsky Petrovec.

DSC_2637_resize

Nositeľ listiny v obci Báčsky Petrovec Ján Pavlis

Úvodné slová na tribúne podal Ján Pavlis, nositeľ listiny v obci Báčsky Petrovec a zároveň privítal aj hostí, ktorí aj z iných prostredí prišli podporiť túto politickú opciu účinkujúcu na pokrajinských a lokálnych voľbách.

Prejavy mali aj funkcionári strany Slováci vpred! tajomníčka Blaženka Anušjaková, podpredseda pre Vojvodinu Milan Anušjak, podpredsedníčka pre Báčku Anna Huďanová, ako i viacerí ďalší kandidáti na post výborníkov do petrovského lokálneho parlamentu z listiny strany: Tatjana Demanová-Javorníková, Pavel Pálenkáš, Igor Baláž, Anna Horvátová, Ján MakanJán Činčurák.

Kandidáti ozrejmili jednotlivé segmenty a oblasti, za ktoré považujú, že sú v petrovskej obci v úpadku a ktoré treba rázne meniť. Bolo počuť slová o zastaranej infraštruktúre, nedokončenej kanalizácii, mrcha vode, divých skládkach, problémoch komasácie, priemyselnej štvrti. Ale hovorilo sa aj o odchode mladých z tohto územia, úpadku národného povedomia a iných pre zachovanie sa Slovákov závažných veciach.

DSC_2670_resize

Príhovor predsedu strany Pavla Surového

Na záver sa v mene strany prihovoril jej predseda Pavel Surový, inak kandidát politickej strany Slováci vpred! do pokrajinského parlamentu, kde táto strana účinkuje v koalícii so Srbskou pokrokovou stranou. Okrem iného, Surový povedal, že táto strana na tohtoročných voľbách účinkuje v deviatich obciach vo Vojvodine.

Kandidátka na národnú poslankyňu do Zhromaždenia Srbska za Srbskú pokrokovú stranu (SNS) Libuška Lakatošová tiež vyzvala prítomných a verejnosť, aby podporili novú politickú silu, mladých a energických ľudí, z ktorých sa im časť aj včera večer predstavila.

Na záver v rámci príhovorov prítomným sa prihovorili aj profesor vo výslužbe Ivan Križan a darca krvi Štefan Tót.

Strana Slováci vpred! na lokálnych voľbách v Obci Báčsky Petrovec účinkuje s listinou kandidátov a heslom Spolu volíme číslo 6.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs