Už k nám zavítal jún…

4.jún 2015

Už k nám zavítal jún…

A práve tento mesiac nám všetkým prináša leto, letné prázdniny a dovolenky. Ešte iba trochu zotrvať v školských laviciach, a potom už začnú tie dlhé voľné chvíle. Príroda nám je v tomto období krásna a pestrá, a to si veru povšimli aj staropazovskí žiaci a všetko to nám namaľovali. Tieto vydarené výtvarné práce sú v našom kútiku, aby možno aj vás, priatelia, inšpirovali k maľovaniu a prenášaniu toho, čo vidíte vôkol seba a čo vám vie učariť, na papier v tvare výkresu alebo literárnej práce. Žiaci Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove boli naozaj tvoriví a ich práce sa preto našli na tejto pestrej detskej strane novín.

 

V kráľovej rozprávke

Žili raz kráľ a kráľovná, ktorí boli najbohatší na svete. Mali jedenásť synov a jednu dcéru. Ich šaty, koruny, stoly, stoličky, všetko bolo zo zlata.

Jedného dňa však kráľovná umrela na chorobu, ktorú lekári nemohli zistiť. O jeden rok neskoršie kráľ povedal, nech mu nájdu novú kráľovnú. Ten sluha, ktorému to rozkázal, bol zradca a doviedol princeznú Izabelu. On bol jej ozajstný sluha. Keď ten zradca doviedol Izabelu, ihneď sa kráľ do nej zamiloval. O niekoľko dní už bola svadba. Kým kráľ jednej noci spal, Izabela mu do úst nasypala jedu. Keď sa kráľ zobudil, necítil sa dobre. Nasledujúcej noci mu Izabela zasa dala jed. Hovorila pritom: „Keď ty zomrieš, ja budem panovať nad touto krajinou, ja budem najbohatšia na svete, ja, iba ja. Týchto tvojich hlupákov zabijem, tak ako aj teba. Cha-cha-cha.“

Kráľ to všetko počul, no v tej istej chvíli aj umrel. Keď jeho deti počuli, hneď prišli k otcovi a začali nariekať. Slza jeho maličkej dcéry spadla kráľovi na čelo a stal sa zázrak, on sa zobudil. Izabela si myslela: „Ako je to možné, veď som mu dala jed a dám mu večer zasa.“ No Izabela viac nemohla zostať v kráľovstve, ako ani kráľov sluha. Kráľ sa spamätal, čo Izabela povedala, a hneď ju vyhnal z kráľovstva.

Kráľ si potom našiel novú kráľovnú, ktorá bola skutočne dobrá a chcela kráľove deti a oni ju tiež. Tak si žili niekoľko rokov, kým kráľ už naozaj neumrel.

Anita Turčanová, 5. ročník

ZŠ Nestora Žučného v Laliti

Milina Petríková, 1. 1, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Milina Petríková, 1. 1, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

 

Klára Filipová, 4. 2, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Klára Filipová, 4. 2, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

 

Dário Menďan, 2. 1, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Dário Menďan, 2. 1, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

 

Dávid Molnár, 3. 1, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Dávid Molnár, 3. 1, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Branislav Fábry, 2. 2, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Branislav Fábry, 2. 2, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Aleksa Damjanović, 4. 2, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Aleksa Damjanović, 4. 2, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

 

K. G. J. T.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs