V GALÉRII INSITNÉHO UMENIA V KOVAČICI: 68 prác na tému Mihajlo Pupin – vlastenec a dedičstvo

19.jan 2020

V GALÉRII INSITNÉHO UMENIA V KOVAČICI:  68 prác na tému Mihajlo Pupin – vlastenec a dedičstvo

Na slávnostnom podujatí včera v sobotu 18. januára v Kovačici odmenili najúspešnejších účastníkov súbehu Mihajlo Pupin – vlastenec a dedičstvo .

Pri príležitosti zaznamenávania 165. výročia od narodenia svetoznámeho vedca Mihajla Pupina, Dom kultúry Mihajla Pupina v Idvore a Rada pre kultúru obce Kovačica vypísali v poradí 3. ročník súbehu Mihajlo Pupin – vlastenec a dedičstvo pre umelecké zobrazenie osobnosti tohto veľkého vedca a jeho prínos štátu.

Tohto roku na súbeh prišlo 68 prác z oblasti literatúry, multimédie a výtvarného umenia. Súbeh bol otvorený do 15. decembra uplynulého roku a slávnostné udelenie odmien sa uskutočnilo včera  vo výstavných miestnostiach Galérie insitného umenia v Kovačici.

Posudzovacia komisia v zostave Mariana Melišová, asistentka predsedu obce Kovačica, Nevena Gligorijevićová-Bugarčićová, poradkyňa pre informovanie, Anna Žolnajová Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia, Slobodan Stevanovski, riaditeľ Obecnej knižnice Kovačica, Svetislav Zakić, riaditeľ idvorského DK a Branislav Atanacković, predseda Rady pre kultúru obce Kovačica rozhodla, že si ceny za výtvarné práce, ktorých bolo 48, v kategórii žiakov nižších ročníkov ZŠ zaslúžili nasledovní autori:

 1.cenu získali žiačky 3. ročníka Korina Povolná zo ZŠ maršala Tita v Padine a Mária Pejićová zo ZŠ Sava Žebeljan v Crepaji. 2. cenu si zaslúžil štvrták David Munťan z Padiny a tretiak Vojin Stoimenov z Crepaje. Na 3. mieste zakotvili mladí padinskí výtvarníci Jakub Maidlen, žiak 3/1 a Benjamin Galas, žiak 4/2 triedy. Pri tejto príležitosti Ďakovné listiny odovzadali pedagógom Márie Nosáľovej a Márie Kotvášovej z Padiny, Jelice Ristinovej z Crepaje, Ljiljanje Terečíkovej z Debeljače a Tođerovi Branskému z Uzdina.

Špeciálne odmeny organizátor udelil spoločnej práci žiakov 1/2 triedy ZŠ v DebeljačiMilici Putnikovej zo Samoša.

V kategórii žiakov vyšších ročníkov ceny získali nasledovní autori: 1. cenu si podľa rozhodnutia posudzovacej komisie zaslúžila Alexandra Vlasov, žiačka 8. ročníka ZŠ v Idvore, kým na 2. mieste zakotvil Luka Stojković, žiak 5/2 triedy ZŠ Mladých pokolení v Kovačici. Do tretice patrili výtvarné práce autorov Anđely Pijevićovej, žiačky 7 ročníka a Adriany Šajnovej, žiačky 5 ročníka kovačickej ZŠ. Pri tejto príležitosti ďakovným listom za prínos v akcii je odmenená učiteľka Marína Birešová.

V oblasti multimediálnych prác boli 4 práce.

Odborná porota rozhodla, že si 1. miesto zaslúžila skupina žiakov 4. ročníka ZŠ Olga Petrov z Barandy. 2. cenu udelili spoločnej multimediálnej práci žiakov ZŠ Svätý Georgie v Uzdine, kým na 3. mieste zakotvila prácažiakov 7. ročníka ZŠ v Crepaji. Špeciálna odmena sa za prácu dostala aj do rúk skupiny študentov Technickej fakulty Mihajlo Pupin v Zrenjanine.

V oblasti literatúry a literárnych prác bolo prihlásených 16 prác.

V kategórii od 1. do 4. ročníka ZŠ 1.cenu získal Mihajlo Atanacković, žiak 3. ročníka, kým 2.cenu si zaslúžila práca autorky Bisery Bugarskej, žiačky 3. ročníka crepajskej ZŠ.

V kategórii od 5. do 8. ročníka sa 1.cena dostala do rúk Marise Maranovej, žiačke 8. ročníka ZŠ v Uzdine, kým na 2. mieste zakotvila Katarína Jovanovová, žiačke 8. ročníka ZŠ Lukrecie Ankucićovej v Samoši.

Ďakovnými listinami sú odmenené aj Mária Lujanovová, žiačka 5. ročníka ZŠ v Samoši a Sara Sucháneková zo Samoša, žiačka 8.ročníka ZŠ.

Odmenené autorské práce stredoškolákov

V kategórii stredoškolákov 1. cenou odmenený je Branislav Čordić, študent Zrenjaninského gymnázia, kým si 2. cenu zaslúžil Ján Farkaš, žiak Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Ocenená poézia a próza dospelých

V kategórii dospelých (poézia) 1. cenou odmenený je Milivoje Forgić z Banátskeho Karlovca, 2. cenu získala Zuzana Čížiková z Kovačice, kým 3. miesto udelili Lazarovi Lauševmu z Idvora. Ďakovné listiny sa dostali do rúk Samošankám Mirjane Nikolićovej a Jelene Trajkovićovej.

V kategórii dospelých (próza) posudzovacia komisia udelila 1.cenu Ljiljane Tomićovej z Pančeva, 2. cenu si zaslúžila prozaička Jasmina Isajlovová z Crepaje, kým 3. cenu odovzadali do rúk tiež Crepajčanke Dragane Ilievskej.

Okrem cien v podobe medailí a  pohárov, ktoré udelili členovia posudzovacej komisie a Prof. dr. ing. Dragoljub Martinović, odmeneným účastníkom podujatia sa dostali do rúk aj darčeky, ktoré pripravila Galéria insitného umenia v Kovačici.

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs