V GALÉRII BABKA V KOVAČICI: Sprístupnená 71. výstava Pavla Hajka

25.jan 2020

V GALÉRII BABKA V KOVAČICI: Sprístupnená 71. výstava Pavla Hajka

Galéria Babka v spolupráci s Memoriálnym strediskom Dr. Janka Bulíka usporiadala včera 24.januára 2020 vo svojich výstavných priestoroch výstavu diel kovačického insitného umelca Pavla Hajka.

V rámci 71. samostatnej výstavy obrazov autora Pavla Hajka (1952), popredného predstaviteľa súčasnej insitnej tvorby Slovákov v Srbsku, ktorá bola nainštalovaná na poschodí Galérie Babka, sa usporiadal príležitostný program, v ktorom sa za odborného vedenia Alžbety Hriešikovej, predstavili členovia komorného zboru penzistov Viva la musica a s básňou a piesňou vystúpili aj maliarove vnučky Ivona a Iskra Hajkové.

Okrem vstupných príhovorov kovačických Pavlov:  Baláža, štatutárneho zástupcu MS Dr. J.B. a zároveň aj moderátora tohto podujatia, Jonáša, bývalého predsedu kovačického MOMS, Jonáša (Lera), kultúrneho dejateľa, Šimona, podpredsedu MS Dr. J.B., Matúcha, novinára a Babku, zakladateľa G.B., pri tejto príležitosti sa slova ujal aj autor výstavy Hajko.

Pozdravné slová od nového veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku priniesla Helena Zengová, I.tajomníčka veľvyslanectva SR v Belehrade a neskoršie spoločne výstavu slávnostne sprístupnili  PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a pán farár Pavel Sklenár, senior banátsky. Okrem početných milovníkov insitnej tvorby Pavla Hajka, podujatie svojou návštevou poctili aj vzácni hostia: Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Ing. Adam Jonáš, predseda Miestneho spoločenstva Kovačica a iní.

Organizátori podujatia sa postarali, aby okrem bohatej expozície obrazov, návšetvníkov ponúkli aj teplým čajom, vareným vínom a chutnými koláčmi.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs