V GALÉRII NAIVA ART KULT V KOVAČICI: Štyria velikáni kovačickej insity

20.sep 2018

V GALÉRII NAIVA ART KULT V KOVAČICI: Štyria velikáni kovačickej insity

Okrem výstavy v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, v Historickom múzeu v Pančeve a v Smedereve, Združenie maliarov Naiva Art Kult z Kovačice dnes večer sprístupnilo ďalšiu výstavu, tento krát – na domácej pôde.

Za podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru vzácna výstava Štyria velikáni kovačickej insity, vďaka kolekcionárom a zberateľom insitnej tvorby, ktorí vypožičali obrazy, je predstavená verejnosti expozícia vyše 50. olejomalieb autorov Martina Jonáša, Zuzany Chalupovej, Jána Kňazovica a Jána Husárika.

Po vstupnom príhovore Boška Nedeljkova, predsedu združenia Naiva Art Kult, stručne o autoroch obrazov hovorila a zároveň aj výstavu slávnostne otvorila Jarmila Ćendićová, historička umenia.

V príležitostnom kultúrno-umeleckom programe, za hudobného sprievodu padinského hudobníka Daniela Cicku, so spletom slovenských ľudových piesní sa predstavili členky Dievčenskej speváckej skupiny Perla, ktorá pracuje v rámci Kreatívneho centra pre turizmus, umenie a kultúru v Kovačici.

Výstava obrazov štyroch velikánov kovačickej insity potrvá do konca októbra 2018.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs