K SEDEMDESIATKE UMELCA: Samostatná výstava Samuela Legíňa

21.sep 2018

K SEDEMDESIATKE UMELCA: Samostatná výstava Samuela Legíňa

Združenie petrovských výtvarných umelcov k okrúhlemu jubileu jedného zo svojich členov prichystalo malú oslavu v tvare samostatnej výstavy. Ide o maliara amatéra Samuela Legíňa. Jeho, teraz už 5. samostatnú výstavu Môj svet, otvorili včera predvečerom v galerijných priestoroch Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci.

Na úvod vernisáže mladá hudobníčka Marta Milašinovićová prítomných pobavila predvedením jednej skladby na flaute. V mene vedenia ZPVU prítomné obecenstvo a hostí privítala predsedníčka Mária Struhárová.

Vernisáž

Autor s priateľmi Urbančekovcami

Odbornejšie o maliarskej tvorbe Samuela Legíňa vystavenej pri príležitosti jeho životného jubilea hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík.

„Samuel Legíň patrí medzi najzručnejších a najlepších slovenských vojvodinských samoukých maliarov, ktorý sa výtvarnej tvorbe venuje veľmi dlho zo záľuby,“ bolo počuť na otvorení výstavy, ako i slová: „Samuela Legíňa štetec v ruke počúva a farby sa miešajú a nanášajú vedené jeho rukou takmer dokonalým spôsobom. Výtvarný talent, ktorý roky cibril a remeselne vynikajúce zveľadil, mu umožňuje dokonale na dvojrozmere plátna predstaviť, čo si len praje. A vytvoriť z ničoho niečo – to vedia iba umelci.“

Samuel Legíň ako maliar sa venuje tradičným maliarskym žánrom. Rovnako presvedčivo maľuje krajinu, žánrové motívy znázorňujúce ľudí pri rôznych prácach. Ale hádam najlepšie maľuje zátišia, najmä kvetinové. Jeho maľby majú svojrázny mäkký nádych a vytvárajú vznešené, precitlivené ovzdušie pri výjavoch, aké poznáme u starých majstrov „klasického“ maliarstva. Sú teda páčivé a lahodia oku.

Samostatnú výstavu otvoril školený výtvarník Mr. Pavel Čáni, ktorý sa priznal, že práve jeho rodák Samuel Legíň bol jeden z podnecovateľov jeho profesionálnej výtvarníckej kariéry.

Záverom sa prítomným prihovorila aj recitátorka Elena Surová z Kysáča a účastníkom pri organizovaní výstavy zavďačil aj samotný jubilant Samuel Legíň, ktorý svoju sedemdesiatku oslávi v decembri.

O autorovi

Samuel Legíň (22. 12. 1948) z Báčskeho Petrovca je členom Združenia petrovských výtvarných umelcov od samotného jeho začiatku. Je erudovaný a predsa skromný.

Hoci širšia verejnosť už od skôr postrehla zručnosť práce so štetcom tohto majstra, on sa po celý ten čas akosi verejne odmlčal, čomu dosvedčí aj údaj, že ide iba o piatu samostatnú výstavu tohto výtvarníka. Prvú z nich absolvoval roku 2009 a druhú o dva roky neskôr, tretiu na SNS 2011 a štvrtú v roku 2016.

Za tieto desaťročia maľovania, Legíň sa iba kde-tu zúčastnil aj na kolektívnych výstavách. Autor sa na svojich obrazoch snaží o vyjadrenie klasických výtvarných hodnôt, akými sú kompozičná a farebná harmónia, ktoré v súčinnosti s pozorne volenými motívmi majú u vnímateľa vzbudiť pocit krásna.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs