V KOVAČICI: 53. výstava holubov a drobných zvierat

12.jan 2020

V KOVAČICI: 53. výstava holubov a drobných zvierat

Združenie drobnochovateľov obce Kovačica – Spolok drobnochovateľov v Kovačici má za sebou už 53. tradičnú výstavu drobných zvierat, holubov a okrasnej hydiny, ktorá sa uskutočnila v dňoch tohto víkendu.

      Tohtoročná výstava, ktorá prilákala milovníkov drobných zvierat, holubov a okrasnej hydiny ako z Kovačickej obce rovnako aj z iných obcí a miest ako čo je Orlovat, Dobrica, Alibunar, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Mihajlovo, Nový Bečej, Obrenovac, Bavanište a Bela Crkva, prezentovala vo fiskultúrnej sieni Základnej školy Mladých pokolení vyše 600 živých exponátov. Z toho počtu bolo zhruba 480 kvalitných holubov, 25 výstavných králikov a zhruba 100 kusov rôznej okrasnej hydiny.  Keď ide o kvalitu, výstava, podobne ako aj tá v uplynulom roku, bola podľa slov Michala Petráša, podpredsedu spolku, na vysokej úrovni.

Tejto výstave predchádzalo slávnostné udelenie plakiet najúspešnejším a najaktívnejším členom združenia drobnochovateľov z Kovačickej obce, ktoré sa uskutočnilo v piatok 10. januára v sieni Miestného spoločenstva v Kovačici. Plakety si zaslúžili Ján Beška, Michal Petráš a Janko Petráš z Padiny a Hriešik Ján a Ondrej Jarmocký z Kovačice.

Tohtoročná výstava drobných zvierat, okrasnej hydiny a holubov trvala dva dni a bola súťažného rázu. Posudzovacia komisia, ktorou koordinoval Lazar Stančul z Pančeva, tajomník posudzovacej organizácie Zväzu drobnochovateľov Srbska, najlepším pestovateľom udelila športové poháre a diplomy.

Okrasné holuby

Šampiónmi plemena sa v kategórii okrasných holubov stali živé exponáty majiteľov Jovicu Pančevca z Vršca, Lazara Stančula z Pančeva, Pavla Cicku z Padiny, Miloslava Gálika a Maríny Hriešikovej z Kovačice.

Okrasná hydina

V zbierke okrasnej hydiny titul šampióna plemena si zaslúžili živé exponáty pestovateľov Daniela Rogića zo Zrenjaninu, Fatmira Kolašinca z Obrenovca a Đurđini Čičićovej z Bavaništa.

Králiky

Súčasťou výstavy boli aj králiky rôznych plemien ako napr. belgický obor, nemecký obor, francúzsky baran, novozélandský biely, kalifornský králik, viedenský modrý, veľká činčila a pod. Titul šampióna plemena si tohto roku osvojil králik majiteľa Dragana Drndarského z Dobrice.

Špeciálka bublákov

Diplóm a pohár šampióna špeciálky bublákov sa dostal do rúk chovateľovi Vlatkovi Berackému z Kovačice, kým šampiónom špeciálky maltezerov sa stal živý exponát majiteľa Kovačičana Miroslava Gobelića.  Titul šampióna výstavy si tohto roku zaslúžil altenburgský bublák Pavla Hriešika z Kovačice.

 Sprievodnou akciou tohto podujatia bola predajná burza domácich miláčikov, ktorá bola nainštalovaná v posledný víkendový deň na nádvorí školy. Okoloidúcich svojím vzhľadom, krásnym perím a milým pohľadom vábili exotické vtáky, hydina, okrasné králiky, psíky a pod. Organizáciu tohto tradičného podujatia finančne pomohla Obec Kovačica.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs