V KOVAČICI ZAŽIARILA HRIŇOVSKÁ HVIEZDIČKA

27.aug 2013

35DF2

V KOVAČICI ZAŽIARILA HRIŇOVSKÁ HVIEZDIČKA. Minulý víkend Kovačicu navštívil Detský folklórny súbor Hviezdička z Hriňovej na Slovensku, ktorý v sobotu 24. augusta vo veľkej sieni Domu kultúry 3. októbra spolu s hostiteľmi, členmi domáceho detského súboru Základnej školy Mladých pokolení usporiadal krásny kultúrno-umelecký program. Členovia súboru z Hriňovej sú žiakmi Základnej umeleckej školy a umeleckým vedúcim súboru je Mgr. Milan Obrtal. Súčasťou súboru je aj slovenský ľudový orchester, ktorý pôsobí pod taktovkou pedagogičky Janky Barošovej. Vyše hodinový program domáceho detského súboru pod taktovkou učiteľky Zuzany Petríkovej, hudobníka Pavla Ďuriša a hostí DFS Hviezdička zo Slovenska (na snímke), v ktorom sa predstavili nielen malí tanečníci s viacerými choreografiami, ale vynikli aj jednotlivci speváci a hudba, sa skončil dlhým úprimným potleskom divákov. Po spoločnej družbe hostí z Hriňovej a hostiteľov nasledovala rozlúčka so želaním, aby sa čoskoro znovu stretli. Všetci sa tešia na pokračovanie a zveľadenie tejto viacročnej spolupráce, ktorá nesie hlbokú myšlienku priateľstva a dobrosrdečnosti.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs