Večierok spisovateľov zo Slovenska v Kulpíne

26.júl 2019

Večierok spisovateľov zo Slovenska v Kulpíne

Úvodným podujatím zaradeným do programu trojlístka koncojúlových osláv v Kulpíne bol Hudobno-literárny večierok túryLITERAtúry II. Organizátori osláv ho usporiadali včera večer na nádvorí reštaurácie Lipa, kde privítali spisovateľov a hudobníkov zo Slovenska.

Začiatkom večierka v príjemnom ovzduší sa prihovoril predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža, keď uvítal hostí zo Slovenska, návštevu vzácnej delegácie z Maďarska a všetkých prítomných. Slova sa potom ujala predsdníčka KNS-Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska Judita Kaššovicová, ktorá sa okrem iného poďakovala Vladimírovi Valentíkovi a Pavlovi Gažovi na usporiadaní ich vystúpenia v Kulpíne.

Z hostí svoju bohatú prozaickú tvorbu najprv predstavil spisovateľ Juraj Šebesta, riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave. Tento autor píše hlavne pre deti a mládež. Na večierku prečítal úryvok z knihy Hévíz 2090. Na ukážku milovníkom krásneho slova priniesol i svoje ďalšie knihy: Venussha (Ťažký týždeň), Keď sa pes smeje, Triezvenie

Premiérne svoje najnovšie verše na večierku v Kulpíne prečítal básnik Miroslav Bruck zo Skalice. Záverom svoje verše sprítomnila Judita Kaššovicová. Hudobné predely v tvare skvelej  gitarovej hudby zahral Miloš Železňák, známy slovenský hudobník.

 


K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs