Večierok venovaný žene

10.mar 2019

Večierok venovaný žene

Včera v Slovenskom národnom dome v Kysáči bolo literárne posedenie venované 8. marcu, Medzinárodnému dňu žien.

Vydarený večierok zorganizoval KUS Vladimíra Mičátka. Predseda spolku Michal Francisty na úvod pripomenul prítomným význam tohto sviatku a zameral sa aj na jeho dejiny. Spomenul, že nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku určili 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorkských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Tiež povedal, že v Srbsku sa 8. marec ešte stále oslavuje, na rozdiel od mnohých iných krajín.

Predseda Francisty sa tiež básňou zapojil do pásma poézie, ktoré nasledovalo a v ktorom sa oslavovala žena, jej úloha v rodine a spoločnosti, ale i spomenutý sviatok. Večierok básňami, ale i príspevkami o žene a výňatkami z najkrajších židovských legiend spestrili členovia literárno-recitačnej sekcie spolku Elena Surová, Anna Asodiová, Vladimír Sabo, Mária Sláviková, Zuzana Agarská a Anna Legíňová, ktorá k tomu zahrala na harmonike a zaspievala pieseň Vďaka ti Pane môj.

Hostkou bola kronikárka Pavlovová

Hostkou večierka bola dedinská kronikárka Zuzana Pavlovová, ktorá zo svojich zápisov tentoraz prerozprávala a prečítala spomienky na svoje detstvo, na bábiky s akými sa kedysi hrávali dievčence, na príbeh psíka, čo sa stiahol do mliečnika, na školenie, ale i nemilé udalosti z vojnových rokov.

Pozastavila sa i pri niektorých zvykoch a prácach, ktoré sa už dnes ani nerobia ako je napríklad močenie konopí, ručný zber pšenice, priadky, ale i oslava Veľkej noci… Podnietení jej rozprávaním na zvážanie žita a práce v poli a vo vinohrade si zaspomínali aj manželia Surovci.

Pekným gestom členov spolku Mičátka bolo, že každej žene prítomnej na večierku venovali kvet a nakoniec pripravili pohostenie, pri ktorom sa účastníci programu, ale i prítomní pekne kamarátili.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs