Pilierom spoločnosti sú predsa ženy

10.mar 2019

Pilierom spoločnosti sú predsa ženy

Vo štvrtok 7. marca 2019 v predvečerných hodinách vo veľkej sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec bola verejná debata na tému Žena ako pilier spoločnosti. Pod organizáciu tohto sústredenia sa podpisuje Stredisko pre spoločenskú stabilitu, ktorého cieľ je obohatiť kultúru dialógu a spracovať jednu z dôležitých tém pre našu spoločnosť v ústrety Medzinárodnému dňu žien. Z tohto večierka možno uzavrieť, že to úspešne aj realizujú.

Na večierku odzneli konštatácie týkajúce sa postavenia žien v súčasnej spoločnosti s prízvukom na ženy – príslušníčky národnostných menšín. Priamymi účastníčkami boli Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Suzana Kujundžićová-Ostojićová, predsedníčka Národnostnej rady bunevskej národnostnej menšiny, a Eržebet Marjanovová, novinárka denníka Dnevnik. Večierok moderovala Ivana Vujićová, spolupracovníčka Strediska pre spoločenskú stabilitu. Spolubesedníčky pohotovo odpovedali na otázky každá svojím spôsobom, ale rovnako zaujímavo. Predniesli aj svoje skúsenosti zo začiatku kariéry a podporovali ženy, predovšetkým pani Lakatošová, aby neváhali, ale aktívne sa zapojili do spoločensko-politického života našej krajiny.

Na debate, ktorá prebiehala v príjemnom ovzduší, okrem početných návštevníčok prítomní boli aj pokrajinská poslynkyňa Tatiana Vujačićová, predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić, predseda Zhromaždenia obce Dr. Ján Šuľan, predstaviteľky obecnej správy, riaditeľky verejných inštitúcií, spolkov a združení, čím sa týmto opodstatnilo organizovanie večierka.

Foto: Miloš Krstovski

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs