Višňové podujatie

13.jún 2013
Katarína Ušiaková privítala Annu Tomanovú-Makanovú

Katarína Ušiaková privítala Annu Tomanovú-Makanovú

V nedeľu 9. júna sa v Silbaši uskutočnilo štvrté podujatie Čaro višieň v organizácii silbašského Aktívu žien. Podujatie podporili Obec Báčska Palanka, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo  Silbaš a iní.

Vzácnych hostí a početných prítomných privítala predsedníčka Aktívu žien Katarína Ušiaková. Podujatie otvorila riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská, ktorá sa zmienila o svojej rodnej osade známej podľa melónov, morušovici, a vyzdvihla aj význam tohto podujatia, na ktorom si silbašské ženy tajomstvá kuchyne a ručných prác nenechávajú len pre seba. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová vyjadrila potešenie z činnosti žien v Silbaši, ktoré aj týmto spôsobom nadväzujú kontakty s inými spolkami a sú činné i v dnešných ťažkých časoch.

Pri kysáčskom stánku: domáci a hostia

Pri kysáčskom stánku: domáci a hostia

Na podujatí sa zúčastnili aj vzácni hostia z Nitry – tím autorov z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc., ktorí prezentovali najnovšiu knižnú monografiu o Silbaši, riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, riaditeľ Gymnázia Jána Kollára v Petrovci Paľo Belička, riaditeľka Ľudovej knižnice Veljka Petrovića z Báčskej Palanky Koviljka Dobrićová, farár silbašský Vladimír Lovás st., predseda Rady MS Silbaš Danilo Pejak a ďalší.

Svojou účasťou višňové podujatie obohatili i spolky žien z Kysáča, Báčskeho Petrovca, Lalite, Pivnice, Rumenky, Hložian, zo Starej Pazovy a Selenče. Hostky a domáce ženy svoje ručné práce a gastronomické pochúťky prezentovali na krásne upravených stánkoch. Členky silbašského spolku v miestnosti Domu kultúry nainštalovali aj výstavu z odevných a iných predmetov z minulosti pomenovanú Pohľad do minulosti starej mamy.

špeciality

špeciality

V kultúrno-umeleckom programe popretkávanom slovensko-srbskými hudobno-tanečnými a divadelnými bodmi vystúpili spevácka skupina Silbašanky, žiaci nižších ročníkov ZŠ bratov Novakovcov, Katarína Širková si zaspomínala na čerešne z minulosti, predstavili sa aj domáci divadelní ochotníci APS, a spevmi a tancami aj hostia KUS Mladosť z Lugu.

Družné posedenie pokračovalo v Loveckom dome pri večeri a hudbe.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs