Promenáda pod maskami v ústrety veselým prázdninám

13.jún 2013

Maskový sprievod žiakov a učiteľov nižších ročníkov Základnej školy Jána Amosa Komenského, ktorý v piatok 7. júna tiahol do priestorov muzeálneho komplexu v Kulpíne, bol pestrý a zaujímavý. Po prvýkrát múzeum v spolupráci so základnou školou a na počesť úspešného ukončenia školského roka usporiadali toto nevšedné podujatie. Do budúcna plánujú, aby sa toto podujatie stalo tradičným.

Maskovaní žiaci nižších ročníkov kulpínskej školy v originálnych a pestrých kostýmoch boli zaujímaví

Maskovaní žiaci nižších ročníkov kulpínskej školy v originálnych a pestrých kostýmoch boli zaujímaví

Veselý sprievod smeroval zo základnej školy na nádvorie kaštieľa, kde ho privítali pracovníci kulpínskeho muzeálneho komplexu Tatjana Vlaovićová a Pavel Jurík. Kustódka – historička Vlaovićová povedala, že je maskový bál vlastne vyvrcholením výbornej spolupráce múzea a základnej školy, ktorá prebiehala počas celého školského roka. Pochválila žiakov, učiteľov a rodičov za zhotovenie originálnych masiek. Komisia, ktorá hodnotila masky, pracovala v zložení: Ivana Ilićová, riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla (predsedníčka komisie), Tatjana Đuđićová, kustódka – etnologička múzea v Kulpíne, a Filip Vorkapić, vyšší kustód – etnológ múzea v Kulpíne. V mene základnej školy sa prihovorila pedagogička Zagorka Marinkovićová a navrhla, aby tento maskový bál pomenovali Veselé prázdniny.

Masky sa predstavili jedna po druhej. Deti boli sympatické a šantivé a všetci spolu, aj deti, aj dospelí, sa dobre zabávali. Boli tu princezničky, dobré a zlé víly, kovbojky, Pippi Dlhá Pančucha, poľovníci, čašníci, kuchári, klauni a rôzne iné pestré a páčivé masky. Kým komisia vyhodnocovala masky, sprievod detí s učiteľmi predefiloval kulpínskymi ulicami.

Po návrate predsedníčka komisie Ivana Ilićová vyhlásila najvydarenejšie masky a odovzdala aj odmeny trom dievčatám v maskách klauna, čarodejnice a pani učiteľky (prvé miesto) a trom chlapcom v maskách múmie, poľovníka a originálnej maske matky so synom v detskom vozíku (prvé miesto). O občerstvenie účastníkov maskového bálu sa, okrem iných, postaral aj Spolok kulpínskych žien. Deti sa na tomto veselom podujatí náramne bavili a k tomu iste prispelo aj krásne slnečné počasie, ktoré práve po skončení zábavy  vystriedal silný lejak.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs