Vo svete čierno-bielych figúr

14.mar 2013

Šachový klub Kulpín aj v roku 2012 pokračoval v realizácii naplánovaných aktivít. Šachisti sa stretávali každý štvrtok a každú nedeľu. Vlani mali 86 stretnutí, na ktorých sa pripravovali na rôzne šachové turnaje. Predseda kulpínskeho klubu Dušan Vida v súvahe minuloročnej aktivity osobitne zdôraznil pozoruhodnú prácu šachovej sekcie žiakov tamojšej základnej školy, ktorú vedie učiteľ Radoslav Kolarski. Takto si klub pripravuje mladé, nádejné kádre.

Predseda uviedol aj šachové súťaže a turnaje, na ktorých sa zúčastnili. Tak v Medziobecnej lige Vrbas, Báčska Palanka, Báč a Báčsky Petrovec, ŠK Kulpín v konkurencii ôsmich klubov obsadil štvrté miesto, keď štyri zápasy vyhral a trikrát prehral. Kulpínčania na Vidovdanskom  turnaji v Maglići obsadili prvé miesto, nechýbali ani na turnaji na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci.

Obnovili im mandáty: predseda ŠK Kulpín Dušan Vida a tajomník Radoslav Kolarski (zľava)

Zorganizovali aj niekoľko väčších turnajov. Tak už v marci usporiadali rýchloťahový turnaj pre svojich členov a hostí. Tradičný šachový turnaj pre šachistov z územia obce aj vlani prebiehal v rámci Predslávnosťových dní v Kulpíne. Počas roka mali až päťdesiat miniturnajov pre členov klubu. Najviac úsilia vedenie klubu vynaložilo na prácu s pioniermi v šachovom krúžku a na vytváranie podmienok na popularizáciu šachovej hry medzi žiakmi základnej školy.

O minuloročnej práci šachovej sekcie referoval tajomník ŠK Radoslav Kolarski. Zapísaných majú 37 žiakov od 1. po 8. ročník, ale z toho počtu zo 20 žiakov pravidelne navštevovalo krúžok. V školskom roku 2011/2012 v kulpínskej škole usporiadali Svätosávsky turnaj, tiež turnaj ku Dňu školy, na ktorom utvorili šachový tím, ktorý bude reprezentovať školu. Žiaci sa zúčastnili na prvenstve základných škôl Juhobáčskeho obvodu vo Vrbase. Ďalej súťažili v šachovej lige základných škôl Báčskopetrovskej obce, potom na stretnutí žiakov z obce pri príležitosti Dňa Hložian. V tomto  školskom roku aj na turnaji Zornička-Open v Petrovci, kde siedmak Rastislav Širka obsadil pozoruhodné druhé miesto. Vlani v novembri žiaci boli na turnaji pre pionierov a kadetov pod názvom Dni vojvodinského šachu vo Vrbase. Školu reprezentovali Rastislav Širka, Maksim Teslić a Alexander Fabók. Na základe výsledkov na turnajoch najúspešnejších členov šachovej sekcie začlenili do ŠK Kulpín.

Nasledovala volebná časť zasadnutia. Za čelného človeka ŠK Kulpín na ďalšie dva roky zvolili doterajšieho predsedu Dušana Vidu, na mieste tajomníka zostal Radoslav Kolarski a za pokladníka vymenovali Michala Benku. Okrem spomenutých do Správnej rady klubu zvolili aj: Petra Radosavljeva a Jána Zelenáka. Dozornú radu tvoria: Ján Vrbovský, Pavel Kreko a Vasa Gajdobranski. Šachisti na schôdzi schválili všetky správy a plány na tento rok a určili členské v sume 200 dinárov.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs